Mesajul Președintei CEC, Angelica Caraman, cu prilejul aniversării a 25 de ani de la înființarea Comisiei Electorale Centrale

  • 22.11.2022
  • 1448
  • 0

Dragi colegi,

Exact în această zi, acum 25 de ani, Parlamentul Republicii Moldova adopta Codul Electoral, iar una dintre prevederile sale de bază era constituirea Comisiei Electorale Centrale cu statut permanent. A fost un eveniment de maximă importantă în dezvoltarea democrației, Comisiei Electorale Centrale revenindu-i nobila şi extrem de responsabila misiune de a asigura realizarea dreptului fundamental al cetățenilor – de a alege şi de a fi ales.

În toți acești ani, efortul a fost îndreptat spre organizarea de alegeri libere și  corecte ca parte a constituirii unor procese mai largi și instituții de guvernare democratică.

Or, principiile de bază ale democrației sunt votul universal și suveranitatea națiunii.

Capacitatea persoanelor de a-și exprima identitatea și alegerea în mod pașnic la urna de vot este esențială pentru asigurarea stabilității în orice societate.

Astăzi, mai mult ca niciodată conștientizăm cât de importante sunt alegerile, libera alegere și dreptul la autodeterminare.

Din păcate, evenimentul nostru este umbrit de războiul nedrept pornit de Federația Rusia împotriva Ucrainei. Acest război, chiar la hotarele țării noastre, este nu doar o tragedie pentru poporul ucrainean și întreg continent european, este un atac la adresa întregii lumi libere.

În acest context, transmitem un mesaj de solidaritate și admirație pentru curajul și rezistența poporului ucrainean în lupta pentru supraviețuire, dreptate și libertate. Gândurile ne sunt la colegii noștri de la Comisia Electorală Centrală din Ucraina. De curând instituția a împlinit aceeași vârstă ca a noastră și ne dorim în cel mai scurt timp să se instaureze pacea și să putem sărbători împreună.

Doamnelor și domnilor,

În ultimul sfert de secol, Republica Moldova s-a confruntat cu multe provocări, caracteristice țărilor care sunt în proces de construire a democrației. Perioade de căutări și situații problematice s-au regăsit în orice domeniu al administrării, inclusiv în cel electoral. Pentru a le depăși, am stabilit, împreună cu partenerii de dezvoltare, obiective clare și am lucrat pentru îndeplinirea lor. S-a pus accent pe apărarea valorilor democratice, a drepturilor omului și a demnității umane. Prin tot ceea ce am făcut, am transmis un mesaj clar şi anume cât de important este să păstrăm aceste valori, ele fiind piatra de temelie a dezvoltării noastre ca stat democratic şi care ne permit să păstrăm independența, integritatea și libertatea de autodeterminare.

În acest răstimp, activitatea permanentă a Comisiei a permis creșterea calității şi eficienței de gestionare a procesului electoral, consolidarea capacităților și diversificarea responsabilităților.

  • Un eveniment important l-a constituit crearea, în anul 2011, a Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral, o instituție publică, care la moment reprezintă un model în regiune în domeniul organizării cursurilor specializate pentru subiecții electorali, dar și activităților de educație civică și de cercetare.
  • Printre ultimele subdiviziuni create recent în cadrul Comisiei şi care au reuşit deja să-şi dovedească eficiența, este Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale. Acest lucru face parte din reformarea domeniului finanțării politice, în conformitate cu recomandările GRECO.
  • Am înregistrat performanțe noi și la capitolul aplicarea tehnologiilor informaționale: astăzi CEC utilizează 15 module părți componente ale Sistemului Informațional de Stat „Alegeri”, în dezvoltare fiind alte 5 sisteme informatice. Recent a fost aprobat conceptul sistemului de vot prin Internet „e-Votare” și creat grupul de lucru pentru elaborarea și pilotarea acestei metode alternative de vot. Acțiuni care se înscriu în planul strategic al Comisiei, și este răspuns la necesitatea optimizării condițiilor de vot pentru cetățenii noștri oriunde s-ar afla.

Printre alte rezultate marcante obținute de Comisia Electorală Centrală în cei 25 de ani de activitate putem menționa și: 

  • Implementarea diverselor programe pentru asigurarea egalității de gen și accesibilității în procesul electoral, stabilind parteneriate durabile în acest sens;
  • În urma auditului realizat anual, CEC își menține certificarea internațională pentru standardul de calitate ISO 9001:2008 în domeniul managementului calității şi pentru standardul de calitate ISO 27001:2005 în domeniul securităţii informaţiei;
  • Avem încheiate 14 acorduri de colaborare cu autorități electorale și instituții internaționale de profil.
  • Deținem statutul de membru în organizațiile internaționale Asociația Mondială a Autorităților Electorale (A-WEB); Organizația Internațională a Fracofonoiei/ Rețeaua autorităților electorale francofone (RECEF). Suntem unii dintre fondatorii Asociației Internaționale a Femeilor din Managementul Electoral (WEM-International), este unică în felul său, fiind specializată în abordarea egalității de gen.

25 de ani de activitate permanentă au reprezentat o perioadă foarte intensă, marcată de transformări și realizări. Fiecare componență a Comisiei Electorale Centrale, aparatul Comisiei, a ştiut să facă față cu brio sarcinilor puse, contribuind la dezvoltarea armonioasă continuă a instituției. Şi dacă acum CEC este percepută ca o autoritate eficientă, aflată în serviciul cetățenilor, cu siguranță acesta e meritul tuturor celor care au activat și activează în cadrul instituției.

Mai multe acțiuni și dinamica dezvoltării proceselor am încercat să le prezentăm și prin expoziția inedită organizată cu prilejul aniversării. Și vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru implicare plenară și pentru că au depus foarte mult suflet la buna organizare a evenimentului. Țin să-i mulțumesc și dlui Petru Costin, colecționar cunoscut în întreaga lume, omul care a înscris Moldova în Cartea Recordurilor Guinness. Dumnealui cu bunăvoință ne-a oferit exponate unicat, din propria colecție impresionantă. Obiecte și materiale legate de campaniile electorale.

Vorbind de marea familie a Comisiei Electorale Centrale mă refer și la cei peste 22 de mii de funcționari electorali, antrenați în alegeri în cadrul organelor electorale din teritoriu. Majoritatea acestor oameni au acumulat în timp o apreciabilă experiență şi au atins un nivel înalt de profesionalism, iar acesta este un indicator de bază atunci când vorbim de calitatea şi corectitudinea proceselor electorale în Republica Moldova. Pentru mine personal, dar şi pentru colegii mei, este o mândrie faptul că atât echipa CEC, cât şi echipa extinsă din teritoriu, sunt profesionişti desăvârşiţi, care muncesc cu dedicaţie, fiind conştienţi de enorma responsabilitate ce le revine.

Nu voi stărui prea mult asupra cifrelor, ele sunt impresionante, dar după cum spun specialiștii în comunicare, o bună parte nu se memorizează oricum.

Voi aduce însă un calcul, care sper să fie reținut. Vă spuneam despre cei 22000 de funcționari electorali care activează în cadrul unui scrutin. Doar în ziua alegerilor, aceștia muncesc cel puțin câte 20 de ore fiecare. Cea ce ar constitui 440 000 de ore în total sau 18300 de zile sau 50 de ani! O singură zi a alegerilor înseamnă efortul egal cu o jumătate de veac din viața unui om!

Iată de ce vom pune accept în continuare pe profesionalizarea subiecților antrenați în alegeri. Or, pentru noi calitatea procesului contează, oricât de mult nu am progresa.

Manfred Hausmann spunea: Democrația înseamnă a respecta regulile de joc chiar și atunci când nu este atent nici un arbitru. Dar în democrații firave, aflate la început de cale, cum este cea din Republica Moldova, chiar dacă admitem că majoritatea actorilor politici și electorali își doresc să respecte regulile de joc, totuși e nevoie de un arbitru vigilent, aflat la datorie în permanență. Anume astfel de arbitru este Comisia Electorală Centrală.

Dragi colegi,

La acest moment aniversar, se impune şi reliefarea unor repere cu adevărat istorice. Astfel, dacă adoptarea Codului Electoral şi instituirea Comisiei cu statut permanent s-a produs în anul 1997, la doi ani de când Republica Moldova a devenit cel de-al 36-lea stat membru al Consiliului Europei, acum când marcăm cea de 25 aniversare a instituției, Moldova are statut de țară candidată la Uniunea Europeană.

Prezența Dumneavoastră la acest eveniment, a colegilor noștri din autoritățile electorale din peste 10 state, precum și prezența experților internaționali, și partenerilor de dezvoltare este reafirmarea sprijinului constant pe care îl avem în parcursul nostru european.

Vă suntem recunoscători pentru această susținere și încredere acordată!

La rândul nostru, suntem ferm angajați în procesul de reformă, inclusiv ca să îndeplinim recomandările formulate în opinia Comisiei Europene din 17 iunie 2022, una dinte acestea fiind reforma electorală. 

Recent s-a încheiat un amplu proces de revizuire a Codului Electoral, votat de Parlament în primă lectură. La propuneri s-a muncit timp de un an zile. Respectivul proces a fost precedat de numeroase consultări publice cu toți subiecții electorali, dar și cu reprezentanții organizațiilor internaționale de profil. La elaborarea noii redacții a Codului electoral s-a ținut cont de adresele Curții Constituționale, Avizele Comisiei de la Veneția și recomandările misiunilor de observare a alegerilor. De aceea, astăzi putem afirma cu toată responsabilitatea că legea electorală, modifcată, va genera efecte benefice în timp, pe care le vor resimţi toţi actorii politici şi electorali, precum și toţi cetăţenii.  

Avem ferma convingere că doar prin implicarea și colaborarea tuturor subiecților interesați – organe electorale, autorități publice, partide politice, cetățeni, societatea civilă, mass-media, dar și alții, putem obține rezultate și mai bune în organizarea și desfășurarea scrutinelor în Republica Moldova.

Și voi încheia cu un cunoscut citat al lui Barac Obama: „Numai alegerile singure nu fac democrație”.

Prin urmare, mizăm şi de acum încolo pe suportul autorităților centrale și locale, a partenerilor de dezvoltare. Nu în ultimul rând, mizăm pe atitudinea responsabilă din partea actorilor politici, dar şi pe activismul cetățenilor.

Vom continua să întreprindem acțiuni pentru a menţine şi a dezvolta o instituţie deschisă, independentă şi profesionistă, în permanenţă pregătită să-şi îndeplinească atribuţiile la cel mai înalt nivel!

Vă mulţumesc!