Nr. 4827 - pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

  • 07.05.2021
  • 753
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare

și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 

            În temeiul art. 18, art. 22 alin. (1) lit. c) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 14 alin. (1) din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, art. 56 alin. (3) și art. 65 din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

            1. Se aprobă Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, conform anexei.

          2. Se abrogă hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731/2018 „Pentru aprobarea Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 336 – 346, art. 1333).

            3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 7 mai 2021

Nr. 4827