Nr. 202 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sângerei

  • 05.12.2021
  • 1454
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sângerei
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Roponica Svetlana aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sângerei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni îi revine candidatului supleant Mitronici Angela de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți din 6 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) şi pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Roponica Svetlana aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sângerei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ciuciuieni, raionul Sângerei, candidatului supleant Mitronici Angela de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS.
3. Se preavizează consilierul Mitronici Angela asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 decembrie 2021
Nr. 202