ANUNȚ Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii ”Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie„

  • 11.06.2018
  • 293
  • 0

În conformitate cu prevederile Legii nr.239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional și ale Hotărîrii Guvernului nr.967 din 9 august 2016 „Cu privire la mecanismul de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional”, Comisia Electorală Centrală prezintă spre consultări publice proiectul hotărîrii ”Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de întocmire, prezentare şi verificare a listelor de subscripţie„

Termenul limită pentru prezentarea recomandărilor este 21 iunie 2018.

Recomandările pot fi prezentate pe suport de hîrtie la adresa juridică a Comisiei Electorale Centrale: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chişinău, MD 2012, sau electronic la adresa de e-mail: info@cec.md.

 

Datele de contact ale persoanei responsabile: Nastas Ruslan.

tel.: 022 251 478

e-mail: ruslan.nastas@cec.md