Nr. 4440 - cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate

  • 26.10.2020
  • 468
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la acreditarea observatorilor internaționali din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

în secțiile de votare constituite în străinătate

 

Consiliul Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI a înaintat Comisiei Electorale Centrale un demers privind acreditarea a 20 de persoane în calitate de observatori internaționali pentru monitorizarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate.

În temeiul art. 18 alin. (2), (5) și art. 68 alin. (2), (4) din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu pct. 5, pct. 9 subpct. 2) și pct. 15 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332/2006, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

1. Se acreditează în calitate de observatori internaționali 20 de persoane din partea Consiliului Adunării Interparlamentare a Statelor-membre ale CSI, în vederea monitorizării alegerilor Președintelui Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în secțiile de votare constituite în străinătate, conform anexei.

2. Persoanele acreditate în calitate de observatori internaționali își vor desfășura activitatea în condițiile legislației Republicii Moldova.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 26 octombrie 2020

Nr. 4440