Nr. 4641 - cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381/1997, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451 – 463, art. 768 (inițiativa legislativă nr. 14 din 27 ianuarie 2021)

  • 09.02.2021
  • 1759
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege
pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381/1997,
republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451 – 463, art. 768
(inițiativa legislativă nr. 14 din 27 ianuarie 2021)
 
            Prin adresa nr. 31-06-47-577 din 28 ianuarie 2021, înregistrată la Comisia Electorală Centrală sub nr. CEC-7/11483 din 29 ianuarie 2021, Cancelaria de Stat a Republicii Moldova a solicitat Comisiei prezentarea opiniei asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381/1997 (inițiativa legislativă nr. 14 din 27 ianuarie 2021). De asemenea, avizul la proiectul de lege a fost solicitat și de către Comisia juridică, numiri și imunități a Parlamentului, prin adresa nr. CJ-04 nr. 18 din 3 februarie 2021, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/11537 din 5 februarie 2021.
            În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
         
            1. Se aprobă avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea Codului electoral nr. 1381/1997 (inițiativa legislativă nr. 14 din 27 ianuarie 2021), conform anexei.
            2. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale se transmite pentru generalizare Ministerului Justiției și Comisiei juridice numiri și imunități a Parlamentului Republicii Moldova, conform solicitării.
            3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                      Maxim LEBEDINSCHI
 
Chișinău, 9 februarie 2021
Nr. 4641