Nr. 3456 - cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hîncești

  • 27.12.2019
  • 2034
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la aprobarea devizului de cheltuieli estimativ pentru organizarea

și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020

în circumscripția uninominală nr. 38, mun. Hîncești

 

Prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 3455 din 27 decembrie 2019, a fost stabilită data de 15 martie 2020 pentru desfășurarea alegerilor parlamentare noi în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 27 alin.(2) și art. 38 din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se aprobă devizul de cheltuieli estimativ al Comisiei Electorale Centrale pentru organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020 în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești în sumă de 4226,67 mii lei, conform anexei.

2. În vederea asigurării mijloacelor financiare necesare organizării și desfășurării alegerilor parlamentare noi din 15 martie 2020, prezenta hotărâre se înaintează Guvernului Republicii Moldova.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele                                  

Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

                   

Chișinău, 27 decembrie 2019

Nr. 3456