Nr. 773 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017

  • 14.03.2017
  • 4636
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale

primarilor în unele localități din data de 14 mai 2017

 

În scopul punerii în aplicare a hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 246 din 13 septembrie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități,

nr. 574 din 22 noiembrie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului orașului Tvardița, raionul Taraclia, nr. 593 din 2 decembrie 2016 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Hirova, raionul Călărași, nr. 699 din 31 ianuarie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Racovăț, raionul Soroca, nr. 772 din 28 februarie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Mereni, raionul Anenii Noi şi în temeiul art. 18, 22 şi 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

              1. Se aprobă, conform anexei, Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor satului Mereni, raionul Anenii Noi, satului Hirova, raionul Călărași, comunei Pervomaisc, raionul Căușeni, comunei Țipala, satului Ulmu, raionul Ialoveni, satului Racovăț, raionul Soroca, orașului Tvardița, raionul Taraclia din data de 14 mai 2017. 

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței autorităților publice ale satului Mereni, raionul Anenii Noi, satului Hirova, raionul Călărași, comunei Pervomaisc, raionul Căușeni, comunei Țipala, satului Ulmu, raionul Ialoveni, satului Racovăț, raionul Soroca, orașului Tvardița, raionul Taraclia, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 14 martie 2017

Nr. 773