Nr. 1449 - cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018

  • 12.03.2018
  • 5139
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea

acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi ale

primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018

 

În scopul punerii în aplicare a hotărîrilor Comisiei Electorale Centrale nr. 1446 din 12 martie 2018 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, nr. 1447 din 12 martie 2018 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului municipiului Bălți, nr. 1193 din 20 octombrie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Leuşeni, raionul Hîncești, nr. 1194 din 20 octombrie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Voloviţa, raionul Soroca, nr. 1220 din 31 octombrie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, nr. 1317 din 27 decembrie 2017 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului satului Nemţeni, raionul Hînceşti, nr. 1407 din 13 februarie 2018 cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarului comunei Pîrliţa, raionul Ungheni şi în temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 şi art. 26 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

1. Se aprobă, conform anexei, Programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor de organizare şi desfăşurare a alegerilor locale noi din data de 20 mai 2018 pentru funcția de primar general al municipiului Chișinău, ale primarilor municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni.

2. Prezentul program se remite pentru informare şi realizare în limita competenței autorităților publice locale ale municipiului Chișinău, municipiului Bălţi, comunei Leuşeni, raionul Hînceşti, comunei Voloviţa, raionul Soroca, comunei Jora de Mijloc, raionul Orhei, satului Nemţeni, raionul Hînceşti, comunei Pîrliţa, raionul Ungheni, partidelor politice reprezentate în Parlament, precum şi organelor electorale după constituirea acestora.

3. Monitorizarea nivelului de realizare a acţiunilor din Program se va efectua de către Direcţia management alegeri și alte subdiviziuni responsabile din cadrul Aparatului Comisiei Electorale Centrale.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 12 martie 2018

Nr. 1449