Nr. 1093 - cu privire la aprobarea Raportului pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale

  • 31.05.2023
  • 2141
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea Raportului pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale
 
În temeiul art. 26 alin. (1) lit. j) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se aprobă Raportul pentru anul 2022 privind finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, conform anexei.
2. Prezenta hotărâre se transmite Parlamentului Republicii Moldova.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                  Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 31 mai 2023
Nr. 1093