Nr. 1736 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca

  • 05.12.2023
  • 552
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererile de demisie ale consilierilor Muntean Vitalie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritateși Costachi Stelian ales pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul comunal Rublenița le revin candidaților supleanți Ilieș Raisa de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Biţa Oleg de pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”, confirmate prin hotărârea nr. 14 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Rublenița nr. 29/22.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererilor de demisie, mandatele consilierilor Muntean Vitalie ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritateși Costachi Stelian ales pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei” în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul comunal Rublenița, raionul Soroca, candidaților supleanți Ilieș Raisa de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și Biţa Oleg de pe lista Partidului Politic „Partidul Dezvoltării şi Consolidării Moldovei”.
3. Se preavizează consilierii Ilieș Raisa și Biţa Oleg asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 5 decembrie 2023
Nr. 1736