Nr. 2520 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia

  • 04.06.2019
  • 1552
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la atribuirea unor mandate de consilier

în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia

 

Comisia Electorală Centrală a fost informată despre decesul consilierului Ceban Serafima aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia. Totodată, la Comisie au parvenit cererea de demisie a consilierului Chisacov Dumitru, ales pe lista aceluiași partid în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, precum și documentele necesare atribuirii mandatelor de consilier următorilor candidați supleanți.

Întrucît lista candidaților supleanți a Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” s-a epuizat, se restabilește șirul descrescător, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică îi revine listei de candidați din partea Partidului Democrat din Moldova.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești le revin candidaților supleanți Pavlioglo Serghei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” și Covaci Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova. Listele au fost confirmate prin hotărîrea Judecătoriei Vulcănești din 24 iunie 2015. La atribuirea mandatelor s-a ținut cont de declarația candidatului supleant Grecu Ecaterina de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, prin care aceasta refuză atribuirea mandatului de consilier.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u) și lit. v), art. 144 alin. (9) și alin. (12) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și lit. g) şi alin. (3) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 20, pct. 23, pct. 25, pct. 26 și pct. 29 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1931 din 23 aprilie 2013, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se declară vacant un mandat de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești.

2. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Chisacov Dumitru ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Vulcănești.

3. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul orășenesc Vulcănești, UTA Găgăuzia, candidaților supleanți Pavlioglo Serghei de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” și Covaci Tatiana de pe lista Partidului Democrat din Moldova

4. Se preavizează consilierii Pavlioglo Serghei și Covaci Tatiana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare conform legislației în vigoare.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Alina RUSSU

                                                

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                               Veaceslav AGRIGOROAE                                                          

Chișinău, 4 iunie 2019

Nr. 2520