Nr. 528 - cu privire la atribuirea unor mandate de consilier în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni

  • 27.05.2022
  • 736
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unor mandate de consilier
în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni
 
Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni, prin deciziile nr. 5/3 și nr. 5/4 din 21 aprilie 2022, a ridicat mandatele consilierilor Chiriac Alexei și Scorţescu Victor din partea Partidului Democrat din Moldova, în legătură cu absența nemotivată de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, au devenit vacante două mandate de consilier atribuite partidului respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatele de consilier în Consiliul sătesc Climăuți le revin candidaților supleanți Valuţa Roman și Casap Ana de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Edineț (sediul Dondușeni) din 1 noiembrie 2019. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatelor, Comisia reține declarațiile de refuz ale candidaților supleanți Pînzari Rodica, Crețu Alexei și Chiriac Lilia de pe lista aceluiași partid.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 10 alin. (1) din Codul administrativ nr.116/2018,  art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală și în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 23 și pct. 29 lit. d), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța a două mandate de consilier în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni.
2. Se atribuie mandatele de consilier în Consiliul sătesc Climăuți, raionul Dondușeni, candidaților supleanți Valuţa Roman și Casap Ana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierii Valuţa Roman și Casap Ana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul ședinței                                                                                                   Lilian ENCIU
 
Chișinău, 27 mai 2022
Nr. 528