Nr. 713 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni

  • 04.10.2022
  • 1636
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni
 
Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni, prin decizia nr. 6/7 din 24 august 2022, a ridicat mandatul consilierului Gulceac Serghei ales pe lista Partidului Democrat din Moldova, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit concurentului electoral respectiv.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sturzovca îi revine candidatului supleant Gîrdei Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Drochia (sediul Glodeni) din 28 octombrie 2019.
În temeiul art. 18, art. 144 alin. (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. a) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local, art. 24 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală şi în conformitate cu pct. 16 lit. c) și pct. 29 lit. d) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sturzovca, raionul Glodeni, candidatului supleant Gîrdei Vasile de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Gîrdei Vasile asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119 sau pe adresa de e-mail info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 4 octombrie 2022
Nr. 713