Nr. 883 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei

  • 20.01.2023
  • 1518
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei
 
Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, prin decizia nr. 8/14 din 12 decembrie 2022, a ridicat mandatul consilierului Andriţchi Violeta aleasă pe lista Partidului Politic „Șor”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.
Întrucât lista candidaților supleanți din partea Partidului Politic „Șor” s-a epuizat, a fost restabilit șirul descrescător în condițiile art. 172 alin. (9) din Codul electoral, iar după restabilirea acestuia, cea mai mare valoare numerică i-a revenit listei de candidați din partea Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Piatra îi revine candidatului supleant Negruța Diana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Orhei (sediul Central) din 31 octombrie 2019.
Totodată, Comisia constată că decizia nr. 8/14 a fost adoptată în data de 12 decembrie 2022, iar la Comisie aceasta a fost recepționată pe 16 ianuarie 2023, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului comunal Piatra nu a respectat termenul stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
În temeiul art. 25 lit. r), art. 32 și art. 172 alin. (9) și (12) din Codul electoral, art. 10 alin. (1), art. 164 alin. (1) și art. 165 alin. (1) din Codul administrativ, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 16 lit. c), pct. 24, pct. 29 lit. d) și e) și pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Piatra, raionul Orhei, candidatului supleant Negruța Diana de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.
3. Se preavizează consilierul Negruța Diana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Se atenționează secretarul Consiliului comunal Piatra, doamna Meșcoi Olga, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 30 din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și validare a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                       Angelica CARAMAN
 
Chișinău, 20 ianuarie 2023
Nr. 883