Nr. 2173 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău

  • 26.01.2024
  • 467
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Borș Ion ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi îi revine candidatului supleant Clichici Maria de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, confirmată prin hotărârea nr. 39 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Băcioi nr. 1/7.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 38, 45 lit. b) și 46 lit. a) și c) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Borș Ion ales pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Băcioi, municipiul Chișinău, candidatului supleant Clichici Maria de pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
3. Se preavizează consilierul Clichici Maria asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Chişinău, 26 ianuarie 2024
Nr. 2173