Nr. 2300 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani

  • 23.02.2024
  • 395
  • 0
H O T Ă R Â R E
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Țurcanu Denis ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani îi revine candidatului supleant Stoica Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”, confirmată prin hotărârea nr. 46 din 14 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale orășenești Rîșcani nr. 27/1. La adoptarea hotărârii privind atribuirea mandatului, Comisia reține declarația de refuz a candidatului supleant Bendrea Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 38, 45 lit. b) și 46 lit. a) și c) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Țurcanu Denis ales pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru” în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Rîșcani, raionul Rîșcani, candidatului supleant Stoica Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Nostru”.
3. Se preavizează consilierul Stoica Igor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 23 februarie 2024
Nr. 2300