Nr. 2465 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni

  • 17.04.2024
  • 289
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Andruşciac Rodica aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Brătuleni îi revine candidatului supleant Morocica Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea nr. 27 din 6 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale comunal Brătuleni nr. 23/7.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Andruşciac Rodica aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Brătuleni, raionul Nisporeni, candidatului supleant Morocica Igor de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Morocica Igor asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                              Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 17 aprilie 2024

Nr. 2465