Nr. 2467 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Șoldănești

  • 17.04.2024
  • 315
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Șoldănești

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Popa Violeta aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European în Consiliul raional Șoldănești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești îi revine candidatului supleant Jora Eugenia de pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European, confirmată prin hotărârea nr. 113 din 27 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Șoldănești nr. 31.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Popa Violeta aleasă pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European în Consiliul raional Șoldănești.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Șoldănești candidatului supleant Jora Eugenia de pe lista Partidului Politic Partidul Social Democrat European.

3. Se preavizează consilierul Jora Eugenia asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 17 aprilie 2024

Nr. 2467