Nr. 2534 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei

  • 19.05.2024
  • 226
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Băţ Dumitru ales pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Teleșeu îi revine candidatului supleant Șarcanean Ina de pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”, confirmată prin hotărârea nr. 22 din 10 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Teleșeu nr. 25/33.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. h) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. h), 29, 45 lit. b) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Băţ Dumitru ales pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE” în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Teleșeu, raionul Orhei, candidatului supleant Șarcanean Ina de pe lista Partidului Politic Partidul „RENAȘTERE”.

3. Se preavizează consilierul Șarcanean Ina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Secretara

Comisiei Electorale Centrale                                                                                Dana MUNTEANU

 

Chişinău, 19 mai 2024

Nr. 2534