Nr. 2632 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani

  • 09.07.2024
  • 144
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani

 

Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani, prin decizia nr. 03/10 din 24 mai 2024, a ridicat mandatul consilierului Cazacu Iraida aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, în legătură cu absența fără motive întemeiate de la trei ședințe consecutive ale consiliului. Astfel, a devenit vacant un mandat de consilier atribuit partidului respectiv.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sturzeni îi revine candidatului supleant Bogdan Ludmila de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”confirmată prin hotărârea nr. 2 din 13 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale sătești Sturzeni nr. 27/23.

Totodată, Comisia constată că decizia nr. 03/10 a fost adoptată de către Consiliul sătesc Sturzeni la data de 24 mai 2024, iar la Comisie a fost recepționată la data de 26 iunie 2024, astfel rezultând faptul că secretarul Consiliului sătesc Sturzeni nu a respectat termenul de 15 zile pentru prezentarea documentelor la Comisie, stabilit la pct. 48, 49 și 53 din Regulamentul privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea și atribuirea mandatelor de primar și de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023.

În temeiul art. 25 lit. q) și r), 32 și 172 alin. (12) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 164 alin. (1) și 165 alin. (1) din Codul administrativ nr. 116/2018, art. 5 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 28 lit. a), 29, 45 lit. d) și 46 lit. a) din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ia act de vacanța unui mandat de consilier în Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul sătesc Sturzeni, raionul Rîșcani, candidatului supleant Bogdan Ludmila de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Bogdan Ludmila asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Se atenționează secretarul Consiliului sătesc Sturzeni, doamna Prisacaru Ludmila, asupra necesității respectării termenului stabilit la pct. 48, 49 și 53 din Regulamentul cu privire la procedura de confirmare a legalității alegerilor, validarea şi atribuirea mandatelor de primar şi de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1104/2023.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresă: Republica Moldova, MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119, e-mail: info@cec.md).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 9 iulie 2024

Nr. 2632