Nr. 3012 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca

  • 26.11.2019
  • 1387
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Rotari Liudmila aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul sătesc Iserlia îi revine candidatului supleant Cuncev Vasili de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 3 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Rotari Liudmila aleasă pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova” în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Iserlia, raionul Basarabeasca, candidatului supleant Cuncev Vasili de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”.
3. Se preavizează consilierul Cuncev Vasili asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                           Maxim LEBEDINSCHI
 
Chişinău, 26 noiembrie 2019
Nr. 3012