Nr. 3413 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul raional Basarabeasca

  • 24.12.2019
  • 1305
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul raional Basarabeasca

 

Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Stratila Valentina aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Basarabeasca, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deţine Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca îi revine candidatului supleant Răileanu Vladimir de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Cimișlia din 7 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarația de refuz depusă de candidatul supleant Dranga Ana de pe lista aceluiași partid.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e), pct. 23 și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Stratila Valentina aleasă pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS” în Consiliul raional Basarabeasca.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul raional Basarabeasca candidatului supleant Răileanu Vladimir de pe lista Blocului electoral „ACUM Platforma DA și PAS”.

3. Se preavizează consilierul Răileanu Vladimir asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                               

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 24 decembrie 2019

Nr. 3413