Nr. 3782 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău

  • 04.03.2020
  • 499
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău

            Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Creangă Constantin ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Durlești îi revine candidatului supleant Ciobanu Valentina de pe lista Partidului Liberal, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chișinău  din 15 noiembrie 2019. La atribuirea mandatului s-a ținut cont de declarațiile de refuz depuse de candidații supleanți Șaran Mihail și Colesnic Iurie de pe lista Partidului Liberal.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b), e) și g) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Creangă Constantin ales pe lista Partidului Liberal în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău.

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău, candidatului supleant Ciobanu Valentina de pe lista Partidului Liberal.

3. Se preavizează consilierul Ciobanu Valentina asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 4 martie 2020

Nr. 3782