Nr. 4051 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău

  • 27.07.2020
  • 453
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la atribuirea unui mandat de consilier

în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău

 

            Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Roșca Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”  în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.

Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Durlești îi revine candidatului supleant Bunescu Sandu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Chișinău din 15 noiembrie 2019.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare şi atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Roșca Vladimir ales pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova” în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău .

2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul orășenesc Durlești, municipiul Chișinău, candidatului supleant Bunescu Sandu de pe lista Partidului Politic „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

3. Se preavizează consilierul Bunescu Sandu asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL

                                          

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                       
Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 27 iulie 2020

Nr. 4051