Nr. 199 - cu privire la atribuirea unui mandat de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești

  • 05.12.2021
  • 752
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la atribuirea unui mandat de consilier
în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești
 
Comisia Electorală Centrală a recepționat cererea de demisie a consilierului Boiciuc Alexandru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești, precum și documentele necesare atribuirii mandatului de consilier următorului candidat supleant.
Conform documentelor electorale pe care le deține Comisia Electorală Centrală, mandatul de consilier în Consiliul comunal Ișcălău îi revine candidatului supleant Gorbatiuc Oxana de pe lista Partidului Democrat din Moldova, confirmată prin hotărârea Judecătoriei Bălți (sediul Central) din 1 noiembrie 2019.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 22 alin. (1) lit. u), art. 144 alin. (12) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 5 alin. (2) lit. f) și alin. (3) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local și în conformitate cu pct. 15 lit. e) și pct. 29 lit. b) și e) din Regulamentul cu privire la procedura de ridicare și atribuire a mandatelor de consilier, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2514/2019, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ridică, în baza cererii de demisie, mandatul consilierului Boiciuc Alexandru ales pe lista Partidului Democrat din Moldova în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești.
2. Se atribuie mandatul de consilier în Consiliul comunal Ișcălău, raionul Fălești, candidatului supleant Gorbatiuc Oxana de pe lista Partidului Democrat din Moldova.
3. Se preavizează consilierul Gorbatiuc Oxana asupra obligației de a respecta termenul de 30 de zile pentru înlăturarea stării de incompatibilitate în cazul apariției acesteia.
4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 5 decembrie 2021
Nr. 199