Nr. 4169 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrei Năstase

 • 03.09.2020
 • 2452
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrei Năstase

 

La data de 1 septembrie 2020, domnul Andrei Năstase, candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1.  procesul-verbal nr. 06/09 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” privind desemnarea domnului Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2.  lista în original și în copie a membrilor Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” participanți la ședința Consiliului din 1 septembrie 2020;
 3.  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv versiunea electronică a listei, precum și copiile buletinelor de identitate ale membrilor grupului;
 4.  declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5.  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6.  demersul în formă scrisă al conducătorului grupului de inițiativă privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul);
 7.  copiile statutului și certificatului de înregistrare a Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”.

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Ședința  Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” a avut loc la data de 1 septembrie 2020, în municipiul Chișinău. La ședință au participat 50 din cei 66 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile prezidențiale. Potrivit pct. 47.1 lit. f) al statutului Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, înregistrat prin decizia Ministrului Justiției nr. 75 din 20 martie 2017, cu modificările ulterioare, competența de a desemna candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova aparține Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”. 

Potrivit procesului-verbal nr. 06/09  din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Național Politic al Partidului Politic „Platforma Demnitate și Adevăr”, grupul de inițiativă a fost constituit din 100 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Dinu Plîngău. 

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă, precum și de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul). Astfel, prin demersul datat cu 1 septembrie curent, conducătorul grupului de inițiativă a desemnat-o pe doamna Țurcanu Ionela în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier).  

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Andrei Năstase în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 100 de persoane propuse în calitate de  membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 41 alin. (10), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare,  Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 100 de persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Andrei Năstase, desemnat de Partidul Politic „Platforma Demnitate și Adevăr” .

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Dinu Plîngău.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorier) doamna Țurcanu Ionela.

4. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificările ulterioare.

5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4169

 

 

 

 

 

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4169 din 3 septembrie 2020

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii domnului Andrei Năstase în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Nr. d/o

Numele

Prenumele

 1.  

Plîngău

Dinu

 1.  

Eremia

Andrei

 1.  

Bogos

Gheorghe

 1.  

Curnic

Constantin

 1.  

Marandici

Veaceslav

 1.  

Popovici

Olesea

 1.  

Popov

Veaceslav

 1.  

Gulîi

Mihail

 1.  

Guzun

Lidia

 1.  

Brînză

Simion

 1.  

Crețu

Grigore

 1.  

Vîrlan

Angela

 1.  

Prisăcaru

Sergiu

 1.  

Bodișteanu

Nicolae

 1.  

Aramă

Pavel

 1.  

Chirinciuc

Vitalie

 1.  

Petic

Gheorghe

 1.  

Lazăr

Dumitru

 1.  

Buga

Vladimir

 1.  

Cozulea

Stanislav

 1.  

Ostavciuc

Iurie

 1.  

Conea

Svetlana

 1.  

Vlas

Cristina

 1.  

Țapu

Alexandru

 1.  

Tartan

Ion

 1.  

Reșetnic

Ruslan

 1.  

Lebedev

Artur

 1.  

Ceapchi

Olga

 1.  

Fluierar

Sergiu

 1.  

Pîrlițanu

Nadejda

 1.  

Tăbîrță

Valeriu

 1.  

Ursachi

Angela

 1.  

Gaidibadi

Ghenadie

 1.  

Bivol

Vasile

 1.  

Gumeniuc

Ion

 1.  

Sîrbu

Cristian

 1.  

Micșanschi

Natalia

 1.  

Urecheanu

Larica

 1.  

Ivanov

Alexandru

 1.  

Maxian

Victor

 1.  

Tușcă

Tatiana

 1.  

Bobrov

Valeriu

 1.  

Podoleanu

Ion

 1.  

Manea

Ion

 1.  

Tănase

Iurie

 1.  

Țîțu

Victoria

 1.  

Gamețchi

Tatiana

 1.  

Cebanaș

Zinaida

 1.  

Pruteanu

Vladimir

 1.  

Muranevici

Dumitru

 1.  

Rotaru

Olga

 1.  

Bobicov

Mihail

 1.  

Cojocaru

Adrian

 1.  

Catană

Marin

 1.  

Furtuna

Valeriu

 1.  

Bețișor

Sergiu

 1.  

Prisacari

Elena

 1.  

Verdeș

Aurel

 1.  

Melnic

Petru

 1.  

Prunici

Sergiu

 1.  

Bunea

Nicolae

 1.  

Tutovan

Sergiu

 1.  

Petrov

Magdalena

 1.  

Arvinti

Olga

 1.  

Topalo

Cezar

 1.  

Patrașca

Silvia

 1.  

Scutari

Vladimir

 1.  

Gribineț

Ion

 1.  

Gasan

Sergiu

 1.  

Tomșa

Andrei

 1.  

Hangan

Leonid

 1.  

Bordos

Igor

 1.  

Lomanovschii

Valentin

 1.  

Ciobanu

Remus

 1.  

Vulpe

Nicolae

 1.  

Grajdean

Ion

 1.  

Verbițchi

Ruslan

 1.  

Adauge

Viorel

 1.  

Tomuz

Veaceslav

 1.  

Jitari

Cristina

 1.  

Doroș

Aliona

 1.  

Tesa

Iurie

 1.  

Bîrsan

Ion

 1.  

Gandraman

Rodica

 1.  

Nistor

Nicolae

 1.  

Porcescu

Adriana

 1.  

Cepraga

Marc

 1.  

Rotari

Sergiu

 1.  

Spînu

Gheorghe

 1.  

Pșeneac

Ion

 1.  

Gaidău

Ina

 1.  

Furnic

Alexandru

 1.  

Crudu

Inga

 1.  

Țurcan

Ilie

 1.  

Caraman

Vera

 1.  

Popa

Andrei

 1.  

Rotaru

Igor

 1.  

Nica

Veronica

 1.  

Casin

Vitalii

 1.  

Babîna

Alexei