Nr. 4174 - cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Octavian Țîcu

 • 03.09.2020
 • 1973
 • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru susținerea

candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Octavian Țîcu

 

La data de 2 septembrie 2020, domnul Octavian Țîcu, candidatul la funcția de Președinte al Republicii Moldova desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”, a depus la Comisia Electorală Centrală cererea privind înregistrarea grupului de inițiativă în susținerea sa cu următoarele documente anexate:

 1.  procesul-verbal nr. 04 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Politic Republican al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” privind desemnarea domnului Octavian Țîcu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor susținătorilor candidatului desemnat;
 2.  lista în original a membrilor Consiliului Politic Republican al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” participanți la ședința Consiliului din 1 septembrie 2020;
 3.  lista membrilor grupului de inițiativă, inclusiv lista în format electronic;
 4.  declarația candidatului privind consimțământul de a fi susținut în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conținând și declarația pe propria răspundere privind întrunirea condițiilor constituționale referitoare la vârstă, domiciliere pe teritoriul Republicii Moldova și posedare a limbii de stat;
 5.  copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fișa de însoțire;
 6.  copiile statutului și certificatului de înregistrare ale Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”.

În cadrul examinării documentelor prezentate, Comisia constată următoarele.

Potrivit art. 28 alin. (7) lit. g) al statutului Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, înregistrat în redacție nouă prin decizia Agenției Servicii Publice din 30 decembrie 2019, competența de a desemna candidații pentru funcții importante în stat aparține Consiliului Politic Republican al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”. Ședința Consiliului Politic Republican al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale” a avut loc la data de 1 septembrie 2020. La ședință au participat 34 din cei 59 membri ai Consiliului, fiind astfel respectat caracterul deliberativ al ședinței pentru desemnarea candidatului la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova.

Potrivit procesului-verbal nr. 04 din 1 septembrie 2020 al ședinței Consiliului Politic Republican al Partidului Politic „Partidul Unității Naționale”, grupul de inițiativă a fost constituit din 100 de membri, iar în calitate de conducător al grupului de inițiativă a fost ales domnul Octavian Crestin. 

De asemenea, în cadrul ședinței Consiliului, conducătorului grupului de inițiativă i-a fost delegată competența de a înainta cereri de modificare și completare a listei membrilor grupului de inițiativă, precum și de a desemna persoana responsabilă de finanțele grupului de inițiativă (trezorierul).

Examinând documentele prezentate, Comisia Electorală Centrală constată că procedura de desemnare a candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă au fost realizate cu respectarea cerințelor legale stabilite în acest sens.

În cadrul examinării listei membrilor grupului de inițiativă pentru susținerea domnului Octavian Țîcu în calitate de candidat la funcția de Președinte al Republicii Moldova, s-a stabilit că cele 100 de persoane propuse în calitate de membri ai grupului de inițiativă întrunesc cerințele legale pentru a fi înregistrate în această calitate și se încadrează în limita plafonului stabilit pentru componența numerică a grupurilor de inițiativă.

Pornind de la faptul că prevederile legale ce țin de desemnarea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova și constituirea grupului de inițiativă în vederea susținerii candidatului la funcția respectivă au fost respectate, în temeiul art. 18 alin. (2), 46, 111 și 114 din Codul electoral nr.1381/1997, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/ 2016, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se înregistrează grupul de inițiativă, în număr de 100 de persoane (conform anexei), pentru colectarea semnăturilor în susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, domnul Octavian Țîcu, desemnat de Partidul Politic „Partidul Unității Naționale”.

2. Se confirmă în calitate de conducător al grupului de inițiativă domnul Octavian Crestin.

3. Grupul de inițiativă va colecta semnăturile susținătorilor până la data de 1 octombrie 2020, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (3)-(6) și 113 din Codul electoral și ale capitolului III din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, cu modificări ulterioare.

4. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

Dorin CIMIL

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale

 

Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 3 septembrie 2020

Nr. 4174

 

 

 

 

 

 

Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4174 din 3 septembrie 2020

 

Lista

membrilor grupului de inițiativă pentru colectarea semnăturilor

în vederea susținerii domnului Octavian Țîcu în calitate de candidat

la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Nr. d/o

Numele

Prenumele

 1.  

Crestin

Octavian

 1.  

Cobîșenco

Ion

 1.  

Țurcanu

Vladimir

 1.  

Grosu

Victor

 1.  

Briceac

Ion

 1.  

Paiu

Nicolae

 1.  

Vlad

Maria

 1.  

Boldesco

Mariana

 1.  

Blișceac

Angela

 1.  

Donțu

Veaceslav

 1.  

Camerzan

Zinaida

 1.  

Scripcaru

Iulian

 1.  

Scripcaru

Vasile

 1.  

Scripcaru

Corina

 1.  

Burlacu

Sergiu

 1.  

Aramă

Aureliu

 1.  

Rusu

Vladimir

 1.  

Lupașcu

Oleg

 1.  

Railean

Aliona

 1.  

Cojocaru

Iurie

 1.  

Ciubotaru

Mihail

 1.  

Mihăilă

Mihai

 1.  

Cojocaru

Claudia

 1.  

Gaidibadi

Ignat

 1.  

Cimbriciuc

Alexandru

 1.  

Ciobanu

Tudor

 1.  

Stavița

Tatiana

 1.  

Josu

Zinaida

 1.  

Tazani

Alexandru

 1.  

Angheliu

Vladimir

 1.  

Vornicescu

Nicolae

 1.  

Ticu

Felicia

 1.  

Rogut

Andrei

 1.  

Curmei

Alexandru

 1.  

Răilean

Gheorghe

 1.  

Florea

Ana

 1.  

Dubangiu

Alexei

 1.  

Prepeliță

Corneliu

 1.  

Goian

Mihai

 1.  

Școlnic

Vasile

 1.  

Drumea

Nicolai

 1.  

Șișcanu

Alexandru

 1.  

Bînzaru

Oleg

 1.  

Bîrdan

Nicolae

 1.  

Cărbune

Iurii

 1.  

Malașevschi

Andrei

 1.  

Diaconu

Valentina

 1.  

Cozma

Constantin

 1.  

Ștefăniță

Alexandru

 1.  

Miron

Victor

 1.  

Florică

Tudor-Cătălin

 1.  

Leancă

Petru

 1.  

Florea

Roman

 1.  

Ciobanu

Ioan

 1.  

Balmuș

Anastasia

 1.  

Gurău

Eugeniu

 1.  

Sajin

Elena

 1.  

Brumarețchi

Andrian

 1.  

Ostaci

Slavian

 1.  

Petcu

Igor

 1.  

Caraman

Radu

 1.  

Pritenschi

Mircea

 1.  

Tataru

Vasile

 1.  

Grușca

Raisa

 1.  

Dațco

Igor

 1.  

Maxim

Dumitru

 1.  

Florea

Ștefan

 1.  

Isac

Nadejda

 1.  

Gaitur

Vladislav

 1.  

Nicolenco

Valentina

 1.  

Topală

Nicușor

 1.  

Sainsus

Valeriu

 1.  

Gorceac

Anatolie

 1.  

Miron

Dumitru

 1.  

Gavrilan

Radu

 1.  

Jereghi

Ludmila

 1.  

Pântea

Corneliu

 1.  

Cașcaval

Ion

 1.  

Tanasiev

Alexandru

 1.  

Baleanu

Zinaida

 1.  

Tihonov

Ludmila

 1.  

Colesnic

Galina

 1.  

Bîzgu

Virginia

 1.  

Gore

Petru

 1.  

Temciuc

Victor

 1.  

Enache

Anatolie

 1.  

Alexei

Ruslan

 1.  

Horceag

Maria

 1.  

Mandiș

Sergiu

 1.  

Munteanu

Nicolai

 1.  

Florescu

Iurie

 1.  

Gherman

Dumitru

 1.  

Grigoriță

Tudor

 1.  

Voloșciuc

Grigore

 1.  

Burlac

Oleg

 1.  

Trociu

Andriana

 1.  

Ceban

Victor

 1.  

Boleac

Gheorghe

 1.  

Mușchei

Ala

 1.  

Băleanu

Vladimir