Nr. 1643 - cu privire la sesizările nr. CEC-7/10682 din 21 noiembrie 2023 a domnului Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și nr. CEC-7/10856 din 23 noiembrie 2023 a Serviciului de Informații și Securitate

  • 28.11.2023
  • 457
  • 0

 

HOTĂRÂRE

cu privire la sesizările nr. CEC-7/10682 din 21 noiembrie 2023 a domnului Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și nr. CEC-7/10856 din 23 noiembrie 2023 a Serviciului de Informații și Securitate

 

  1. Aspecte introductive

 

Comisia Electorală Centrală a înregistrat sub nr. CEC-7/10682 din 21 noiembrie 2023 sesizarea domnului Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, prin care se invocă abateri de la cadrul normativ în privința finanțării campaniei electorale a doamnei Tatiana Cociu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei, desemnată de Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.

Ulterior, Comisia a înregistrat sub nr. CEC-7/10856 din 23 noiembrie 2023 și sub nr. CEC-7/10943 din 24 noiembrie 2023 o sesizare și un supliment la aceasta înaintate de Serviciul de Informații și Securitate (în continuare – SIS). În documente se face referire la fapte și circumstanțe care, în opinia SIS, ridică suspiciuni rezonabile că s-au admis încălcări electorale de către unii funcționari publici din autoritatea administrației publice locale a municipiului Orhei, membri ai Partidului Politic „SANSĂ” și Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Faptele au constat în finanțarea ilegală a campaniei electorale, nedeclararea sumelor cheltuite de candidat și utilizarea resurselor administrative ale Primăriei municipiului Orhei în favoarea candidatului la funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu, din partea concurentului electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, în alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023.

 

  1. Argumentele și cerințele formulate în sesizări           

 

  Domnul Sergiu Stanciu susține în sesizarea sa că Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei admite ilegalități la finanțarea campaniei electorale a doamnei Tatiana Cociu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea acestui partid. Drept argument afirmă că încălcarea normelor legale constă în nedepunerea rapoartelor financiare, precum și nedeschiderea contului bancar cu mențiunea „Fond electoral”. Ca cerință solicită examinarea ilegalităților admise de Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale a candidatului său Tatiana Cociu.

Conform sesizării SIS, la 2 noiembrie 2023, exponenții Partidului Politic „Șor” declarat neconstituțional, actualmente Partidul Politic „ȘANSĂ”, au organizat mai multe adunări cu populația în municipiul Orhei, fiind transportați organizat alegători și instalate ecrane LED pentru a-i determina să voteze candidatul la Primăria municipiului Orhei, Alexei Lungu, iar dacă acesta va fi exclus din cursa electorală, să o voteze pe Tatiana Cociu. Participanții la măsurile electorale prezenți în incinta Centrului Raional de Cultură din municipiul Orhei au fost serviți cu bucate și băuturi, cheltuielile nefiind raportate organului electoral. În susținerea celor afirmate se anexează o secvență video[1] .

La fel, SIS arată că la 3 noiembrie 2023, după excluderea Partidului Politic „ȘANSĂ” din cursa electorală, unul dintre consilierii municipali afiliați lui Ilan Șor, și anume Iurie Belenchi, împreună cu viceprimarul municipiului Orhei, Cristina Cojocari, s-au deplasat folosind mașina de serviciu cu numărul de înmatriculare KKL 061 a Primăriei municipiului Orhei la supermarketul „Kaufland” din municipiului Orhei, unde au fost fixați în momentul achiziționării a 450 de pungi (poza nr. 1 din sesizare), care ulterior au fost folosite pentru distribuirea materialelor electorale de promovare a candidatului la funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu, din partea concurentului electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. Conform bonului de casă nr. 52705 din 03.11.2023, prezentat în anexă la suplimentul sesizării SIS (poza nr. 2 din sesizare), valoarea totală a pungilor achiziționate constituie 7 155,00 lei, mijloace financiare ce nu au fost declarate la autoritățile electorale. În susținerea celor arătate este anexată o secvență video[2].

Se mai arată în sesizarea SIS că în noaptea dintre 03-04.11.2023, activiștii fostului Partid Politic „Șor” declarat neconstituțional au distribuit la domiciliile alegătorilor din municipiul Orhei materiale electorale (poza nr. 3 din sesizare) ce conțineau textul  „Publicitate electorală, tipărit la echipament propriu”.

Totodată, în ziua tăcerii din 4 noiembrie 2023, activul Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei în complicitate cu funcționarii Primăriei municipiului Orhei și activiștii fostului Partid Politic „Șor” declarat neconstituțional au organizat în incinta primăriei o ședință electorală în cadrul căreia s-a făcut agitație electorală în favoarea candidatului la funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu, din partea concurentului electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei[3].

      

  1. Argumentele Partidului Politic Forța de Alternativă și Salvare a Moldovei

 

       Prin scrisoarea nr. CEC-8/3847 din 24 noiembrie 2023, Comisia a solicitat Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei să prezinte până la ora 10:00 a zilei de 27 noiembrie referința la sesizarea SIS, atât în ceea ce privește folosirea fondurilor financiare pentru producerea și distribuirea materialelor promoționale în cauză, cât și cu privire la cheltuielile pentru organizarea evenimentelor descrise cu indicarea în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale a cheltuielilor suportate în legătură cu producerea și distribuirea materialelor publicitare sau să prezinte motivele pentru care acestea nu au fost incluse în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale.

        La data și ora indicate Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei nu a prezentat referința.

 

IV.       Considerentele Comisiei Electorale Centrale

Examinând sesizările și materialele anexate, Comisia relevă următoarele aspecte de fapt și de drept, esențiale pentru examinarea acestora.

Conform art. 44 alin. (4) din Codul administrativ nr. 116/2018, „pentru desfășurarea cu celeritate a procedurii administrative, autoritatea publică este în drept să admită examinarea concomitentă a mai multor petiții depuse de mai mulți participanți la aceeași autoritate publică când, în baza raportului material-juridic dintre participanți, ele se află în conexiune prin pretențiile revendicate sau problemele comune și când există posibilitatea examinării lor în aceeași procedură și de aceeași autoritate publică. Fiecare participant participă în cadrul procedurii administrative în mod independent față de ceilalți participanți”.

Potrivit art. 80 alin. (1) din același cod, „în cazul în care drepturile sau interesele legitime, respectiv obligațiile care formează obiectul diferitor proceduri administrative inițiate în fața aceleiași autorități publice, au la bază aceeași situație de fapt sau același temei de drept, procedurile pot fi conexate, chiar dacă scopul lor este diferit”.

Astfel, pentru a asigura realizarea eficientă a procedurilor administrative, Comisia decide conexarea sesizărilor și examinarea acestora într-o singură procedură administrativă.

În conformitate cu art. 26 alin. (1) lit. f) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală „examinează sesizările și contestațiile privind încălcarea legislației privind finanțarea partidelor politice, a campaniilor electorale și a grupurilor de inițiativă”. Totodată, conform art. 27 lit. s) din același cod, „examinează cererile și contestațiile în condițiile prezentului cod și ale Codului administrativ, adoptă hotărâri executorii pe marginea lor”.

  Cu referire la termenul de examinare a sesizărilor menționăm că, potrivit art. 100 alin. (3) din același cod, „examinarea contestațiilor privind finanțarea partidelor politice nu se supune termenelor de prescripție prevăzute de prezentul cod. La examinarea sesizărilor și contestațiilor privind finanțarea partidelor politice se vor aplica reglementările prezentului cod și ale Legii nr. 294/2007 privind partidele politice, precum și dispozițiile regulamentului privind finanțarea activității partidelor politice, aprobat de Comisia Electorală Centrală”. 

            Prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 10 din 19 iunie 2023, Partidul Politic „Șor” a fost declarat neconstituțional, fiind considerat dizolvat de la data pronunțării acesteia. La adoptarea hotărârii Curtea a notat că obiectivul Partidului „Șor” de a accede la putere prin metode nedemocratice este dedus din cazurile de finanțare netransparentă a partidului, din protestele organizate și din revendicările exprimate public de liderii partidului. Caracterul persistent al obiectivului urmărit transpare din comportamentul neschimbat al partidului după sancțiunile aplicate și după cazurile de ridicare a sumelor de bani de la curieri. Curtea reține că în cazul în care un partid încalcă în mod constant dispozițiile legale și nu depune niciun efort pentru a-și corecta comportamentul, sunt necesare măsuri restrictive, cum ar fi dizolvarea sau pierderea înregistrării (a se vedea Liniile directoare comune privind reglementarea partidelor politice, CDL-AD(2020)032, ediția a 2-a, § 272). Curtea constată că Partidul „Șor”, fiind sancționat în repetate rânduri, nu a întreprins niciun efort pentru a-și corecta comportamentul, ci a continuat acțiunile ilegale, iar acest fapt constituie un temei pentru declararea neconstituționalității lui.

La fel, Curtea a subliniat că finanțarea netransparentă a partidului, care are o natură sistematică, continuă și în proporții semnificative, denotă că ordinea internă a unui partid nu corespunde principiilor democratice. Mai mult, comportamentul partidului de a finanța netransparent activitățile sale a distorsionat conceptele din societate referitoare la asemenea proceduri democratice, precum campaniile electorale și dreptul de a vota liber. Din această situație rezultă că, odată ajuns la putere, acest partid va aplica principiile pe care le-a aplicat în interiorul structurii sale și în structura statală, făcând ca voința statului să nu se mai formeze ca urmare a concurenței libere a forțelor politice, ci ca urmare a manifestării unui sistem nedemocratic.

Mai mult, având în vedere că Partidul Politic „Șor” a continuat să utilizeze resurse financiare netransparente în scopul promovării politicilor nedemocratice și a ignorat toate măsurile care i-au fost aplicate, Curtea a considerat că eventuala participare a acestui partid la procesul de luare a deciziilor politice ar putea submina în mod grav încrederea societății în mecanismele de control ale statului, în principiile statului de drept și în procesul transparent, responsabil și democratic de luare a deciziilor publice.

La scurt timp după ce Curtea Constituțională a declarat Partidul Politic „Șor” neconstituțional, Ilan Șor, la data de 27 iunie, 2023 a anunțat prin intermediul rețelei de socializare „Facebook” despre crearea unui bloc prin unirea forțelor Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidului Politic Moldovenesc „Ai Noștri”. La fel, este publicat acordul privind constituirea Blocului politic „Șansă, Obligații și realizări „S.O.R.” finalizat cu semnarea acestuia de către Alexandru Beschieru din partea Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și de către Daria Fiodorova din partea Partidului Politic Moldovenesc „Ai Noștri”.

În data de 21 iulie 2023, prin decizia Agenției Servicii Publice, s-au înregistrat modificări în actul de constituire a Partidului Politic Moldovenesc „Ai Noștri”, cu schimbarea denumirii în Partidul Politic „ȘANSĂ”, precum și modificări la înregistrarea componenței organelor de conducere și control. Ulterior, la 3 august 2023, prin decizia Agenției Servicii Publice, s-au înregistrat modificări în Registrul de stat al persoanelor juridice în ce privește administratorul (președintele) Partidului Politic „ȘANSĂ”.

De menționat că pentru încălcări, inclusiv de ordin financiar, prin Dispoziția nr. 92 din 3 noiembrie 2023 a Comisiei pentru Situații Excepționale a  Republicii Moldova, s-a dispus anularea înregistrării candidaților Partidului Politic „ȘANSĂ”.

Imediat după emiterea dispoziției menționate, exponenții fostului Partid Politic „Șor” declarat neconstituțional, ai celor din partea Partidului Politic „ȘANSĂ” și Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, care acționau în interes comun, fiind o parte a platformei comune (bloc electoral camuflat), și-au declarat susținerea candidatului Tatiana Cociu la funcția de primar al municipiului Orhei în alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023. Mai mult, după cum se observă din sesizarea SIS, materialele de publicitate electorală în susținerea candidatului Tatiana Cociu au fost distribuite de către activiștii fostului Partid Politic „Șor”, actualmente Partidul Politic „ȘANSĂ”, care în comun cu staff-ul Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, au organizat mai multe adunări cu populația în municipiul Orhei cu transportarea organizată a alegătorilor și instalarea ecranelor LED pentru a-i determina să îl voteze pe candidatul la funcția de primar, Alexei Lungu, iar dacă acesta va fi exclus din cursa electorală să o voteze pe Tatiana Cociu.

          În context, Comisia reține Hotărârea Curții Constituționale nr. 29 din 9 decembrie 2014 „Privind confirmarea rezultatelor alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014  şi validarea mandatelor deputaților aleși”, conform căreia „Participarea la alegeri  în comun a reprezentanților a două partide politice reprezintă în fapt un bloc electoral camuflat, prin care s-a încercat eludarea pragului minim de reprezentare, adică a unei prevederi legale existente în legislație. În vederea asigurării condițiilor echitabile tuturor concurenților electorali în următoarele scrutine, este necesar ca autoritățile competente în materie electorală să excludă din start situațiile de camuflare a blocurilor electorale”.

Potrivit hotărârii nr. 37 din 11 octombrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Orhei nr. 25/1, Tatiana Cociu a fost înregistrată în calitate de candidat la funcția de  primar al municipiului Orhei pentru alegerile locale generale din 5 noiembrie din partea Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.

Comisia mai reține art. 56 alin. (1) și (5) din Codul electoral nr. 325/2022 și pct. 15 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023, conform cărora concurentul electoral, care intenționează să-și desfășoare campania electorală cu implicarea surselor financiare, în termen de 3 zile de la înregistrarea sa la Comisia Electorală Centrală sau, după caz, la consiliul electoral de circumscripție, deschide la bancă contul cu mențiunea „Fond electoral”, transferând în el mijloace financiare proprii, precum și mijloace bănești primite în condițiile legii de la persoane fizice cetățeni ai Republicii Moldova ori de la persoane juridice din țară.

Contul special poate fi deschis și până la înregistrarea concurentului electoral, cu condiția că încasările mijloacelor bănești pe acest cont se vor face doar după ce concurentul electoral va fi înregistrat, iar transferurile mijloacelor bănești de pe acest cont se vor face nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua alegerilor, adică nu înainte de a începe campania electorală.

Totodată, în termen de 3 zile de la înregistrarea sa, concurentul electoral, care nu își deschide un cont la bancă cu mențiunea „Fond electoral” informează în scris despre aceasta Comisia Electorală Centrală sau, după caz, consiliul electoral de circumscripție și desfășoară doar activități de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare.

În temeiul prevederilor art. 58 din Codul electoral nr. 325/2022, ale pct. 15 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023 și pct. 54 - 55 din Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare și desfășurare a alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1150/2023, concurenții electorali au avut obligația de a prezenta, prin intermediul subsistemului informatic „Control Financiar”, iar la solicitarea Comisiei Electorale Centrale – și pe suport de hârtie, rapoarte privind veniturile acumulate și cheltuielile efectuate în campania electorală, săptămânal, după deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, în zilele de 06.10.2023, 13.10.2023, 20.10.2023, 27.10.2023, 03.11.2023 și în termen de 3 zile după ziua votării (ziua de miercuri) pentru întreaga campanie electorală (raport final). În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, săptămânal, de la data stabilită de Comisia Electorală Centrală.

Comisia atrage atenția asupra pct. 98 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1155/2023, conform căruia „Prin excepție de la prevederile pct. 97, fiecare material publicitar al subiecților publicității politice/electorale, care declară pe propria răspundere că nu au utilizat servicii ale producătorilor de publicitate specializați și nu au deschise conturi bancare cu mențiunile respective, trebuie să conțină următoarele informații: numele și prenumele subiectului publicității, data tipăririi, tirajul materialului și mențiunea „Tipărit la echipament tehnic propriu”. Astfel, utilizarea echipamentului propriu pentru tipărirea materialelor promoționale este condiționată de depunerea declarației pe propria răspundere privind neutilizarea serviciilor specializate și nedeschiderea contului bancar. Niciuna dintre aceste condiționalități nu a fost respectată de către concurentul electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.

           Conform sesizării SIS, în noaptea dintre 03-04.11.2023, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei a distribuit în spațiul public un lot de pliante electorale editate în limba română în număr de 4000 ex. și în limba rusă în număr de 2000 ex., ce conțineau textele: „TATIANA COCIU, MEMBRU AL ECHIPEI NOASTRE CARE DEZVOLTĂ ORAȘUL, SA PĂSTRAM ȘI SĂ CONTINUĂM” și „Publicitate electorală. Tipărit la echipament propriu, data tiparului 29.10.2023, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și un alt lot de pliante în număr 8000 ex. în limba română și 2000 ex. în limba rusă ce conțineau textele: „DACĂ IL EXCLUD PE ALEXEI LUNGU VOTĂM TATIANA COCIU” și „Publicitate electorală. Tipărit la echipament propriu, data tiparului 30.10.2023, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei”.

          Comisia Electorală Centrală constată că distribuirea materialelor promoționale indicate este confirmată și de rapoartele observatorilor Asociației „Promo-LEX”, inclusiv de probele foto de pe pagina www.electorala.monitor.md din 9 noiembrie 2023, ora 16:26, privind distribuirea la 3 noiembrie 2023 a materialelor informative indicate.

          La fel, conform sesizării SIS,  pentru transportarea acestor două loturi de pliante au fost utilizate cel puțin 450 buc. pungi cu prețul total de 7 155, 00 lei, procurate la 03.11.2023 de către consilierul municipal Orhei, Iurie Belenchi, și viceprimarul municipiului Orhei, Cristina Cojocari, la supermarketul „Kaufland” din orașul Orhei, transportate ulterior cu mașina de serviciu KKL 061 a Primăriei municipiului Orhei.

          Comisia constată că Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, contrar prevederilor art. 58 alin. (2) din Codul electoral nr.325/2022, nu a evaluat cele două loturi de pliante la prețul mediu de piață. Din aceste considerente, Comisia va evalua prețul acestora având la bază pliante similare, elaborate de același concurent electoral, dar într-o altă circumscripție electorală. Potrivit hotărârii CEC nr. 1560 din 9 noiembrie 2023 „Cu privire la contestația prealabilă nr. CEC-7/9681 din 5 noiembrie 2023 (CECE-2/S-27 din 4 noiembrie 2023) a domnului Nicolai Grigorișin”, Comisia a evaluat prețul unor pliante similare la 1,52 lei pentru o unitate conform prețului mediu de piață. Corespunzător, suma totală a cheltuielilor suportate de concurentul electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei pentru pliante în număr de 16 000 de exemplare, produse cu scopul promovării candidatului său la funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu, și distribuite în spațiul public de către acesta, constituie aproximativ 24 320, 00 lei (16 000 ex. * 1,52 lei pentru o unitate).

         Potrivit hotărârii CEC nr. 1219 din 8 septembrie 2023 „Cu privire la stabilirea plafonului  general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023”, s-a stabilit plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” de 66 274 579,00 lei și utilizate de concurenți electorali pe fiecare circumscripție în cadrul alegerilor locale generale din data de 5 noiembrie 2023, pornind de la coeficientul de 23,996426673 lei pentru un alegător.

Potrivit anexei la respectiva hotărâre, pentru circumscripția municipală Orhei s-a stabilit plafonul de 612 484,79 lei.

În contextul celor expuse, cu referire la mijloacele financiare utilizate de Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei pentru promovarea candidatului său la funcția de primar al municipiului Orhei, Tatiana Cociu, la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023, despre care este sesizată Comisia de către SIS, acestea constituie 31 475, 00 lei, care exprimate procentual reprezintă 5,14% din plafonul maxim stabilit pentru circumscripția municipală Orhei, de 612 484,79 lei. Această cifră reprezintă mai mult de 1% raportat la plafonul mijloacelor ce pot fi transferate în contul „Fond electoral”. Astfel, se atestă folosirea fondurilor financiare și materiale nedeclarate mai mult de 1% raportat la plafonul mijloacelor ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” pe circumscripția municipală Orhei, fapt care cade sub incidența art. 102 alin. (5) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022. Comisia atestă că la etapa examinării speței este în imposibilitate de a aplica sancțiunea de anulare a înregistrării concurentului electoral și din acest motiv de faptele descrise se va ține cont la etapa stabilirii legalității alegerilor și validării mandatului de primar al municipiului Orhei, având în vedere că, potrivit rezultatelor alegerilor, Tatiana Cociu a întrunit mai mult de jumătate din voturile alegătorilor din municipiul Orhei.

Comisia Electorală Centrală atrage atenția că, potrivit art. 172 alin. (2) Cod electoral nr.325/2022, consiliile electorale de circumscripție, în termen de cel mult 10 zile de la data primirii rapoartelor, proceselor-verbale și altor documente electorale de la birourile electorale, după caz, consiliile electorale de circumscripție de nivelul întâi, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către organele electorale și instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite, confirmă sau infirmă printr-o hotărâre legalitatea alegerilor din circumscripția electorală respectivă și o transmit, în termen de 24 de ore după adoptare, Comisiei Electorale Centrale și consiliilor electorale de circumscripție respective de nivelul al doilea, care publică rezultatele definitive.

În contextul normei citate, concurentul electoral Sergiu Stanciu a depus concomitent la Comisia Electorală Centrală și la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Orhei nr. 25/1 o sesizare, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/9668 din 4 noiembrie 2023, o contestație înregistrată sub nr. CEC-10ALG/85 din 7 noiembrie 2023 și o cerere prealabilă înregistrată sub nr. CEC-7/10288 din 15 noiembrie 2023. Toate au fost expediate de către Comisie spre examinare conform competenței consiliului electoral numit, care nu a informat Comisia despre rezultatele examinării acestora. Cu toate acestea, Comisia atestă adoptarea, contrar art. 172 alin. (2) din Codul electoral nr.325/2022, de către acest consiliu electoral a hotărârii nr. 83 din 14 noiembrie 2023 „Cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 în circumscripția electorală municipală Orhei nr. 25/1 și validarea mandatului de primar al municipiului Orhei, raionul Orhei”. În consecință, Comisia consideră că respectivul consiliu electoral urmează să reexamineze circumstanțele care au stat la baza adoptării hotărârii nr. 83/2023 în strictă conformitate cu prevederile art. 172 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022, inclusiv prin prisma încălcărilor admise de Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și de candidatul său Tatiana Cociu.

Suplimentar, Comisia atrage atenția că, prin hotărârea nr. 1560/2023 „Cu privire la contestația nr. CEC-7/9681 din 5 noiembrie 2023 (CECE-2/S-27 din 4 noiembrie 2023) a domnului Nicolai Grigorișin”, candidat la funcția de primar al municipiului Bălți din partea Partidului Politic „Partidul SCHIMBĂRII”, a constatat utilizarea mijloacelor financiare altele decât din contul cu mențiunea „Fond electoral” în mărime de aproximativ 9 900,00 lei, folosirea fondurilor materiale nedeclarate și nereflectate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale de către Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei. În consecință, concurentului electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei i-a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment pentru încălcarea art. 54 alin. (6) lit. c)-d) și art. 56 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022. Prin aceeași hotărâre acesta a fost obligat să prezinte până la ora 17:00 a zilei de 11 noiembrie 2023 rapoartele privind veniturile și cheltuielile în campania electorală a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023. Și în acest caz, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei nu s-a conformat obligației și nu a prezentat rapoartele cerute.

Prin hotărârile Comisiei nr. 1541/2023, nr. 1551/2023 și nr. 1589/2023 „Cu privire la supravegherea veniturilor și cheltuielilor concurenților electorali în campania electorală a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023” la situația din 13 octombrie 2023, 20 octombrie 2023 și 27 octombrie 2023, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei a fost atenționat asupra obligației de a respecta condițiile și modul de susținere financiară în campania electorală.

Conform hotărârii Comisiei nr. 1589/2023, în privința Partidului Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei a fost aplicată sancțiunea sub formă de avertisment pentru nerespectarea prevederilor art. 56 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022.

Mai mult, natura identică a încălcărilor comise de aceiași exponenți, prin modalități similare, având concept unic de influențare necorespunzătoare a rezultatelor alegerilor, s-a constatat prin hotărârea nr. 239 din 7 noiembrie 2023 a Consiliului electoral al circumscripției electorale municipale Bălți nr. 2, menținută prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1573/2023. După efectuarea controlului judecătoresc și adoptarea actului judecătoresc irevocabil, doamnei Arina Corșicova i-a fost anulată înregistrarea în calitate de candidat la funcția de primar al municipiului Bălți la alegerile locale generale din 5 noiembrie 2023.

În context, Comisia consideră aplicabil speței art. 58 din Codul electoral, potrivit căruia toți concurenții electorali care suportă cheltuieli în campania electorală trebuie să prezinte rapoarte financiare și să evalueze la prețul mediu de piață serviciile și obiectele obținute gratuit și utilizate în campania electorală. Comisia constată că aceste obligațiuni legale au fost neglijate încontinuu de către concurentul electoral vizat.        

În acest sens, Comisia reține caracterul continuu al inacțiunilor concurentului electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei prin eschivarea de a se conforma cerințelor privind raportarea financiară în fața Comisiei în calitate de organ de supraveghere și control privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale.

Cu referire la folosirea resurselor administrative și a bunurilor publice, în speță a autovehiculului de serviciu cu numărul de înmatriculare KKL 061 al Primăriei municipiului  Orhei de către viceprimarul municipiului Orhei, Cristina Cojocari, se constată elemente de încălcare a art. 70 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022, conform căruia „Se interzice candidaților să utilizeze resursele administrative, inclusiv prin lansarea sau participarea la lansarea proiectelor de infrastructură sau a achizițiilor efectuate din bugetul public național, utilizarea echipamentelor, a mijloacelor și a bunurilor publice în perioada electorală. Autoritățile/instituțiile publice și cele asimilate acestora nu pot transmite/acorda concurenților electorali bunuri publice sau alte favoruri decât pe bază de contract, în condiții de egalitate pentru toți concurenții electorali”.

Mai mult ca atât, potrivit art. 10 alin. (3) din Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, în exercitarea atribuțiilor funcționale, demnitarul trebuie să se abțină de la propagarea doctrinei şi ideologiei partidului sau organizației social-politice al cărei membru sau al cărei exponent este, inclusiv să se abțină de la participarea la colectarea de fonduri, la folosirea resurselor administrative, la afișarea însemnelor sau a obiectelor inscripționate cu sigla sau cu denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora, de la crearea sau contribuirea la crearea unor subdiviziuni ale partidelor politice în cadrul autorității publice pe care o conduce sau în al cărei cadru îşi exercită funcția de demnitate publică.

Prin urmare, faptele descrise pot fi calificate prin prisma componentei contravenționale stabilite la art. 481 alin. (7) din Codul contravențional nr. 218/2008.

Conform art. 400 din Codul contravențional nr. 218/2008, sarcina de examinare și constatare a faptei contravenționale prevăzute la art. 481 alin. (7) este în competența materială a Ministerului Afacerilor Interne.

Având în vedere cele expuse supra și în temeiul art. 18, 26, 27 lit. s), 32, 50-59 și 102 alin. (5) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022, art. 10 alin. (1), 78 alin. (1) și 191 alin. (3) din Codul administrativ nr. 116/2018, Legii nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, art. 481 alin. (7) și 400 din Codul contravențional nr. 218/2008 și în conformitate cu Regulamentul privind procedura de examinare a contestațiilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea nr. 1128/2023, Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea nr. 1155/2023 și Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

1. Se ia act de sesizările nr. CEC-7/10682 din 21 noiembrie 2023 a domnului Sergiu Stanciu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei desemnat de Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” și nr. CEC-7/10856 din 23 noiembrie 2023 a Serviciului de Informații și Securitate.

2. Se constată utilizarea de către Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei a mijloacelor financiare, altele decât din contul cu mențiunea „Fond electoral”, prin folosirea fondurilor materiale nedeclarate în mărime de 31 475, 00 lei, echivalentul a 5,14% din plafonul cheltuielilor admisibile pentru circumscripția electorală municipală Orhei, și nereflectate în rapoartele privind finanțarea campaniei electorale, adică fapte pasibile de sancțiunea prevăzută de art. 102 alin. (5) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022

3. Se constată imposibilitatea aplicării sancțiunii prevăzute de art. 102 alin. (5) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022 pentru faptele constatate la pct. 2 în privința doamnei Tatiana Cociu, candidat la funcția de primar al municipiului Orhei din partea concurentului electoral Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei.

4. Se obligă Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Orhei nr. 25/1, până la ora 17:00 a zilei de 1 decembrie 2023, să reexamineze circumstanțele care au stat la baza adoptării hotărârii nr. 83 din 14 noiembrie 2023 „Cu privire la confirmarea legalității alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023 în circumscripția electorală municipală Orhei nr. 25/1 și validarea mandatului de primar al municipiului Orhei, raionul Orhei”, prin prisma încălcărilor admise de Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și de candidatul desemnat de acesta la funcția de primar al municipiului Orhei, doamna Tatiana Cociu, constatate în prezenta hotărâre.

5. Se atrage atenția persoanelor cu funcții de demnitate publică, persoanelor cu funcții de răspundere și funcționarilor publici asupra obligației de a se abține în exercitarea atribuțiilor funcționale de la utilizarea resurselor administrative pentru campania electorală.

6. Se somează Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei să prezinte până la ora 17:00 a zilei de 1 decembrie 2023 toate rapoartele privind veniturile și cheltuielile în campania electorală a alegerilor locale generale din 5 noiembrie 2023.

7. Prezenta hotărâre se remite Ministerului Afacerilor Interne pentru examinarea faptelor descrise în partea descriptivă a hotărârii privind utilizarea resurselor administrative și, după caz, pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.

8. Hotărârea se remite spre informare participanților la procedura administrativă.

9. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, municipiului Chișinău).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                      Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 28 noiembrie 2023

Nr. 1643

 

[1] https://www.youtube.com/shorts/l-d8Mb2jH48

[2] https://www.youtube.com/shorts/qqTActq7YA

[3] https://www.youtube.com/shorts/Yf9sfOtPwMU