Nr. 78 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor în unele localități

  • 09.08.2016
  • 1613
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi

ale primarilor în unele localități

 

Consiliul comunal Gălești, raionul Strășeni, prin decizia nr. 5/1 din 4 iulie 2016, a luat act de demisia primarului Rodideal Tudor în legătură cu imposibilitatea îndeplinirii atribuțiilor de primar pe motiv de boală.

La data de 14 iulie 2016 secretarul Consiliului comunal Iserlia, raionul Basarabeasca, a informat Comisia despre decesul primarului Rusev Dmitri.

Totodată, prin hotărîrea nr. 4677 din 26 aprilie 2016, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 13 noiembrie curent desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor satului Bucuria, raionul Cahul, în legătură cu demisia primarului, și comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, în legătură cu decesul acestuia. Avînd în vedere că Parlamentul Republicii Moldova a stabilit pentru data de 30 octombrie curent alegerile prezidențiale, precum și în scopul optimizării cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea acestor alegeri și în baza materialelor prezentate, Comisia decide stabilirea datei alegerilor locale noi concomitent cu cele prezidențiale, respectiv abrogarea hotărîrii nr. 4677 din 26 aprilie 2016.

În baza materialelor prezentate, în temeiul art. 18, 26 alin. (1) lit. n) şi 139 alin. (1) lit. b), alin. (21), alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 28 alin. (2) lit. a) și e) din Legea nr.436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală şi art. 5 alin. (4) lit. e) și f) din Legea nr. 768-XIV din 2 februarie 2000 privind statutul alesului local şi prin derogare de la prevederile pct.1 a hotărîrii Comisiei Electorale Centrale nr. 706 din 13 septembrie 2011 ,,Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de vacanța mandatelor de primar în comuna Iserlia, raionul Basarabeasca, satul Bucuria, raionul Cahul, comuna Gălășeni, raionul Rîșcani, și comuna Gălești, raionul Strășeni.

2. Se stabileşte pentru data de 30 octombrie 2016 desfăşurarea alegerilor locale noi ale primarilor comunei Iserlia, raionul Basarabeasca, satului Bucuria, raionul Cahul, comunei Gălășeni, raionul Rîșcani, și comunei Gălești, raionul Strășeni.

3. Se abrogă hotărîrea Comisie Electorale Centrale nr. 4677 din 26 aprilie 2016 „ Cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi ale primarilor satului Bucuria, raionul Cahul, şi comunei Gălășeni, raionul Rîșcani”.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la 31 august 2016, se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președintele
Comisiei Electorale Centrale

 

 

Alina RUSSU

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 9 august 2016

Nr. 78