Nr. 4104 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi în unele localități pentru data de 1 noiembrie 2020

  • 15.08.2020
  • 1927
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi

în unele localități pentru data de 1 noiembrie 2020

 

Pe 17, 21 și 31 iulie 2020, Comisia Electorală Centrală a fost informată despre încetarea înainte de termen a mandatelor de primar în legătură cu decesul acestora, după cum urmează: Diaconu Zinaida – primarul comunei Chetriș, raionul Fălești; Prutean Valerian – primarul satului Dubna, raionul Soroca și Țugui Mariana – primarul comunei Piatra, raionul Orhei.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3), alin. (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. f) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi prin derogare de la prevederile pct.1 al hotărârii Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 ,,Cu privire la desfășurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se ia act de vacanța mandatelor de primar al comunei Chetriș, raionul Fălești, al comunei Piatra, raionul Orhei și al satului Dubna, raionul Soroca.

2. Se stabilește pentru data de 1 noiembrie 2020 desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al comunei Chetriș, raionul Fălești, al comunei Piatra, raionul Orhei și al satului Dubna, raionul Soroca.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile calendaristice de la data adoptării prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                          Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                            Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 15 august 2020

Nr. 4104