Nr. 5243 - cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți

  • 07.09.2021
  • 829
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea datei alegerilor locale noi
pentru funcția de primar al municipiului Bălți
 
La data de 3 septembrie 2021 secretarul Consiliul municipal Bălți a informat Comisia Electorală Centrală despre încetarea înainte de termen a mandatului primarului Renato Usatîi în legătură cu demisia acestuia.
În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o) şi art. 150 alin. (1) lit. b), alin. (3) și (4) din Codul electoral nr. 1381/1997, art. 28 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală, art. 5 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local şi în conformitate cu hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 706/2011 „Cu privire la desfăşurarea alegerilor locale noi”, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se ia act de vacanța mandatului de primar al municipiului Bălți.
2. Se stabilește data de 21 noiembrie 2021 pentru desfășurarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar al municipiului Bălți.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, nr. 119).
 
Președintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                       Dorin CIMIL
 
Secretarul                                                                                                   
Comisiei Electorale Centrale                                                                    Maxim LEBEDINSCHI                                                                    
 
Chișinău, 7 septembrie 2021
Nr. 5243