Nr. 2549 - cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 17, orașul Nisporeni

  • 31.07.2019
  • 3154
  • 0

H O T Ă R Î R E

cu privire la stabilirea datei alegerilor parlamentare noi

pentru funcția de deputat în circumscripția electorală

uninominală nr. 17, orașul Nisporeni

 

Prin hotărîrea nr. 102 din 30 iulie 2019, Parlamentul Republicii Moldova a luat act de cererea de demisie din funcția de deputat a domnului Vladimir Plahotniuc, ales în circumscripția electorală uninominală nr. 17, orașul Nisporeni, din partea Partidului Democrat din Moldova, și a declarat vacant mandatul de deputat.

În temeiul art. 18 alin. (2), art. 26 alin. (1) lit. o), art. 105 alin. (1) din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 2 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 39 din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Se stabilește pentru data de 20 octombrie 2019 desfășurarea alegerilor parlamentare noi pentru funcția de deputat în circumscripția electorală uninominală nr. 17, orașul Nisporeni.

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, se publică pe pagina web oficială a Comisiei și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 30 de zile de la comunicare prin depunerea cererii prealabile la Comisia Electorală Centrală (adresa: str. Vasile Alecsandri, nr. 119, mun. Chișinău).

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                             Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                       Maxim LEBEDINSCHI

                   

Chișinău, 31 iulie 2019

Nr. 2549