Nr. 4126 - cu privire la stabilirea locului și timpului primirii documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova

  • 25.08.2020
  • 1147
  • 0

H O T Ă R Â R E
cu privire la stabilirea locului și timpului primirii

documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă

pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova

 

Parlamentul Republicii Moldova, prin Hotărârea nr. 65 din 21 mai 2020, a stabilit data de 1 noiembrie 2020 pentru desfășurarea alegerilor Președintelui Republicii Moldova.

În temeiul art. 18, art. 26, art. 49 alin. (1) și (2), art. 112 și art. 114 din Codul electoral nr. 1381/1997 și în conformitate cu prevederile Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 113/2016, ale pct. 5 - 8 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1729/2018, cu modificările ulterioare, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

1. Documentele în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova se vor depune de către solicitanți la sediul Comisiei Electorale Centrale (aflat pe adresa: mun. Chișinău, str. V. Alecsandri, nr.119, bir.202) începând cu 1 septembrie și până la 11 septembrie 2020 inclusiv, în zilele de:

  1.  1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 septembrie, între orele 9.00 - 17.00;
  2.  5 și 6 septembrie, între orele 10.00 – 16.00.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                         Dorin CIMIL

 

Secretarul                                                                                              

Comisiei Electorale Centrale                                                                        Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 25 august 2020

Nr. 4126