Nr. 2242 - cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019

  • 05.02.2019
  • 878
  • 0

 

H O T Ă R Î R E

cu privire la stabilirea ordinii de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019

 

În baza proceselor-verbale nr. 1 - 8 cu privire la ordinea de înscriere în buletinul de vot pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova din 24 februarie 2019, întocmite după depunerea actelor necesare pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova şi efectuarea, după caz, a tragerii la sorți, a fost stabilită ordinea de înscriere în buletinul de vot a 15 concurenți.

În conformitate cu art. 18 alin. (2), art. 26 şi art. 53 alin. (3) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 şi pct. 24 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărîrea nr. 1729 din 3 iulie 2018, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

1. Se stabilește ordinea de înscriere a concurenților electorali în buletinul de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019, după cum urmează:

Partidul Democrat din Moldova

Blocul electoral ACUM Platforma DA și PAS

Partidul Comuniștilor din Republica Moldova

Partidul Politic „Partidul Socialiștilor din Republica Moldova”

Partidul Politic „Șor”

Partidul politic Mișcarea Populară Antimafie

Partidul politic „Partidul Nostru”

Partidul Național Liberal

Partidul Politic „VOINȚA POPORULUI”

Partidul Regiunilor din Moldova

Partidul Politic „Democrația Acasă”

Mișcarea Profesioniștilor „Speranța- Надежда

Partidul Politic „PATRIA”

Partidul Politic Partidul Verde Ecologist

Partidul Liberal

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele
Comisiei Electorale Centrale                                                                                   Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                            Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 05 februarie 2019

Nr. 2242