Nr. 1989 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019

  • 21.12.2018
  • 3039
  • 0

HOTĂRÎRE

cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate

pe contul „Fond electoral” al  concurentului electoral la alegerile parlamentare

din data de 24 februarie 2019

 

Potrivit prevederilor art.41 alin.(2) lit.d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabileşte de către Comisia Electorală Centrală, luînd ca bază de calcul un coeficient înmulţit cu numărul de alegători din circumscripţia electorală în care au loc alegerile.

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2018, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.54 din 17.01.2018, în sumă de 6150,0 lei, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu respectiv, astfel coeficientul constituind în expresie bănească 30,75 lei.

Baza de calcul al plafonului pe circumscripția națională, pentru partidele politice, organizaţiile social-politice și blocurile electorale înregistrate, este coeficientul stabilit înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția națională la data de 21 decembrie 2018, care constituie 2 825 101.

Baza de calcul al plafonului pe circumscripții uninominale este coeficientul stabilit înmulțit cu 60 000 - numărul de alegători care stă la baza constituirii circumscripțiilor uninominale, potrivit art.80 alin. (4) lit. a) din Codul electoral.

În temeiul art.18 alin. (2) şi art.41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală hotărăşte:

 

  1. Se stabileşte plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția națională la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, în mărime de  86 871 855,75 lei.
  2. Se stabileşte plafonul general al  mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția uninominală la alegerile parlamentare din data de 24 februarie 2019, în mărime 1 845 000,00 lei.
  3. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina-web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                        Alina RUSSU

 

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                                   Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chișinău, 21 decembrie 2018

Nr. 1989