Nr. 3557 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral  la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

  • 13.01.2020
  • 1147
  • 0

H O T Ă R Â R E

cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare

ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral

 la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020

 

Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral se stabilește de către Comisia Electorală Centrală, luând ca bază de calcul un coeficient înmulțit cu numărul de alegători din circumscripția electorală în care au loc alegerile.

Potrivit Art. VI din Legea nr. 113/2019 pentru modificarea unor acte legislative (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2019, nr. 260 (7183), art. 361), în cazul în care mandatul unui deputat ales într-o circumscripție uninominală se declară vacant cu cel puțin 180 de zile până la expirarea mandatului Parlamentului de legislatura a X-a, se vor organiza alegeri parlamentare parțiale care se vor desfășura în conformitate cu legislația în vigoare până la data adoptării prezentei legi […].

Prin urmare, stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 se va efectua conform prevederilor Codului electoral în redacția republicată la 29 decembrie 2017 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 451-463, art. 768).

Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul 2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 678/2019, în sumă de 7953,0 lei, mărimea coeficientului fiind 0,5% din salariul mediu respectiv, astfel coeficientul constituind în expresie bănească 39,77 lei.

Baza de calcul pentru stabilirea plafonului pe circumscripții uninominale este coeficientul stabilit înmulțit cu 60 000 - numărul de alegători care stă la baza constituirii circumscripțiilor uninominale, potrivit art. 80 alin. (4) lit. a) din Codul electoral.

În temeiul art. 18 alin. (2), (4), (5) și art. 41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr. 1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Se stabilește plafonul general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral în circumscripția uninominală nr. 38, municipiul Hîncești, la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020, în mărime de 2 386 200,0 lei pentru fiecare concurent electoral.

  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                    Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                Maxim LEBEDINSCHI

 

Chişinău, 13 ianuarie 2020

Nr. 3557