Nr. 4153 - cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

  • 01.09.2020
  • 2228
  • 0

HOTĂRÂRE

cu privire la stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi transferate

pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020

 

Potrivit prevederilor art.41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral, plafonul general pe țară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral constituie 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv.

Potrivit art.107 alin. (2) din Codul electoral, alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova se efectuează într-o singură circumscripție electorală națională.

Astfel, conform art.1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2020 nr. 172/2019, modificat prin Legea nr. 131/2020 (Monitorul Oficial nr. 178-179 din 14.07.2020), veniturile la bugetul de stat pentru anul 2020 au fost aprobate în sumă de 37851004,0 mii de lei. Plafonul general pe țară în mărime de 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv constituie 18 925,50 mii lei.

În temeiul art.18 alin. (2), (5) și art.41 alin. (2) lit. d) din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:

 

  1. Se stabilește plafonul general al  mijloacelor financiare ce pot fi transferate pe contul „Fond electoral” al concurentului electoral la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020 în mărime 18 925,50 mii lei.
  2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                      Dorin CIMIL

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                   Maxim LEBEDINSCHI

 

Chișinău, 1 septembrie 2020

Nr. 4153