Nr. 654 - cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Destinat grupului de inițiativă” și utilizate pentru susținerea candidatului independent la funcția de primar în cadrul alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022

  • 30.08.2022
  • 2474
  • 0
HOTĂRÂRE
cu privire la stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Destinat grupului de inițiativă” și utilizate pentru susținerea candidatului independent la funcția de primar în cadrul alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022
 
Potrivit prevederilor art. 41 alin. (2) lit. d) și alin. (10) din Codul electoral, plafonul general pe țară al mijloacelor financiare ce pot fi transferate în contul „Destinat grupului de inițiativă” constituie 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv; plafonul maxim pentru fiecare circumscripție electorală se determină de către Comisia Electorală Centrală prin înmulțirea coeficientului stabilit de către Comisie cu numărul de alegători din circumscripția respectivă; coeficientul se calculează prin împărțirea plafonului general al mijloacelor financiare pe țară la numărul total de alegători din țară. Prevederile referitoare la condițiile, modul, restricțiile și responsabilitatea finanțării campaniilor electorale ale candidaților în alegeri, a concurenților electorali și a referendumurilor se vor aplica corespunzător și grupurilor de inițiativă.
Astfel, conform art. 1 alin. (1) din Legea bugetului de stat pentru anul 2022 nr. 205/2021, modificat prin Legea nr. 156/2022 (Monitorul Oficial nr. 194-200 din 01.07.2022), veniturile la bugetul de stat pentru anul 2022 au fost aprobate în sumă de 52 701 472,0 mii de lei. Plafonul general pe țară în mărime de 0,05% din veniturile prevăzute în legea bugetului de stat pentru anul respectiv constituie 26 350,74 mii lei.
În conformitate cu art. 138 alin. (1) din Codul electoral, cetăţeanul Republicii Moldova îşi poate depune candidatura în calitate de candidat independent pentru a fi ales primar dacă este susţinut de 5 la sută din numărul alegătorilor din circumscripţie, dar nu mai puţin de 150 de persoane şi nu mai mult de 10 000 de persoane.
Ca bază de raportare pentru stabilirea coeficientului s-a luat plafonul general pe țară împărțit la numărul de alegători din țară care constituie 2 767 871 alegători, coeficientul stabilit fiind de 9,52 lei.
Pornind de la datele cuprinse în Registrul de stat al alegătorilor, actualizate în data de 29 august 2022, la efectuarea calculelor finale se va avea în vedere numărul de alegători pe fiecare circumscripție electorală sau cuantumul minim stabilit de lege, după cum urmează:
- în circumscripția electorală sătească Sălcuța, raionul Căușeni, se numără 3719 alegători, respectiv 5 la sută din 3719 constituie 186 de alegători;
- în circumscripția electorală comunală Ialpujeni, raionul Cimișlia, se numără 1278 alegători, respectiv 5 la sută din 1278 constituie 64 de alegători, dar urmează a fi aplicată norma minimă de cel puțin 150 de persoane;
- în circumscripția electorală comunală Braniște, raionul Rîșcani, se numără 1006 alegători, respectiv 5 la sută din 1006 constituie 50 de alegători, dar urmează a fi aplicată norma minimă de cel puțin 150 de persoane.
Așadar, plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” se stabilește prin înmulțirea coeficientului de 9,52 lei la 5 la sută din numărul de alegători din circumscripție sau la cuantumul minim de 150 de alegători, dacă 5 la sută din numărul de alegători constituie un număr mai mic de 150 de persoane.
În temeiul art. 18 alin. (2) și (5), art. 41 alin. (2) și alin. (10), art. 72 alin. (3) și art. 138 alin. (1) din Codul electoral nr.1381/1997, Comisia Electorală Centrală hotărăște:
 
1. Se stabilește plafonul mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” și utilizate în cazul candidatului independent la funcția de primar în cadrul alegerilor locale noi din data de 16 octombrie 2022, pornind de la coeficientul de 9,52 lei pentru un alegător, după cum urmează:
  1.  pentru circumscripția electorală sătească Sălcuța, raionul Căușeni, în mărime de 1770,72 lei (9,52 lei x 186 alegători = 1770,72 lei);
  2.  pentru circumscripția comunală Ialpujeni, raionul Cimișlia, în mărime de 1428,00 lei (9,52 lei x 150 alegători = 1428,00 lei);
  3.  pentru circumscripția comunală Braniște, raionul Râșcani, în mărime de 1428,00 lei (9,52 lei x 150 alegători = 1428,00 lei).
2. Comisionul bancar pentru deschiderea sau activarea contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” nu se include în mărimea plafonului mijloacelor financiare stabilită la punctul 2 din prezenta hotărâre.
3. Se pune în sarcina consiliilor electorale de circumscripție informarea grupurilor de inițiativă create în susținerea candidaților independenți despre mărimea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” și utilizate în campania de colectare a semnăturilor, stabilită la punctul 2.
4. Grupurile de inițiativă vor prezenta rapoartele financiare la consiliile electorale de circumscripție o dată  la două săptămâni, în ziua de vineri, iar ultimul raport financiar se va depune împreună cu listele de subscripție.
5. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 30 august 2022
Nr. 654