Nr. 800 - pentru aprobarea avizului asupra proiectului de hotărâre privind modificarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova

  • 02.12.2022
  • 422
  • 0
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea avizului asupra proiectului de hotărâre privind modificarea punctelor
2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale
a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova
 
Prin adresa nr. 18-23-11408 din 24 noiembrie 2022, înregistrată la Comisie sub nr. CEC-7/3730 din 25 noiembrie 2022, Cancelaria de Stat a solicitat avizarea proiectului de hotărâre privind modificarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (număr unic 888/MAEIE/2022).
În temeiul art. 18 alin. (2) din Codul electoral nr. 1381/1997 și art. 32 alin. (1) din Legea  nr. 100/2017 cu privire la actele normative, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:
 
1. Se aprobă avizul asupra proiectului de hotărâre privind modificarea punctelor 2 și 3 din Hotărârea Guvernului nr. 679/2009 privind aprobarea componenței nominale a Comisiei guvernamentale pentru integrare europeană a Republicii Moldova și aprobarea Mecanismului de coordonare a procesului de integrare europeană a Republicii Moldova (număr unic 888/MAEIE/2022), conform anexei.
2. Hotărârea Comisiei Electorale Centrale se transmite Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene conform solicitării și Cancelariei de Stat cu titlu de informare.
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării și se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale.
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                 Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                          Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 2 decembrie 2022
Nr. 800