Nr. 4463 - pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități

  • 26.01.2016
  • 4917
  • 0

HOTĂRÎRE

pentru aprobarea Regulamentului cu privire la accesibilitatea

 procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități

 

În scopul respectării drepturilor fundamentale ale omului în procesul electoral, adaptării rezonabile a procesului electoral la necesitățile persoanelor cu dizabilități, implementării prevederilor Convenției Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificate prin Legea nr. 166 din 9 iulie 2010, în conformitate cu Declaraţia interpretativă a Codului bunelor practici în materie electorală a participării persoanelor cu dizabilităţi la alegeri al Comisiei Europene pentru Democrație prin Lege și în temeiul art. 18 alin. (2), 22 lit. c), 29 alin. (2), 35 alin. (6), art. 52 din Codul electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ș t e:

 

1. Se aprobă, conform anexei, Regulamentul cu privire la accesibilitatea procesului electoral pentru persoanele cu dizabilități.

2. Prezenta hotărîre se publică pe site-ul oficial al Comisiei Electorale Centrale și în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Preşedintele

Comisiei Electorale Centrale

 

 

Iurie CIOCAN

Secretarul
Comisiei Electorale Centrale

 

Andrei VOLENTIR

 

Chişinău, 26 ianuarie 2016

Nr. 4463