Nr. 680 - pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 657/2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr.11/11, raionul Cimișlia”

  • 13.09.2022
  • 2278
  • 0
H O T Ă R Â R E
pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale
Centrale nr. 657/2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral
al circumscripției electorale comunale Ialpujeni  nr. 11/11, raionul Cimișlia”
 
Prin demersul înregistrat la Comisia Electorală Centrală în data de 12 septembrie 2022, Partidul Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” solicită Comisiei înlocuirea doamnei Baidu Stela înaintată pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni  nr. 11/11, raionul Cimișlia, în legătură cu depunerea cererii de demisie de către aceasta, cu o altă candidatură, cea a  doamnei Bojoga Nina.
În temeiul art. 18, art. 26 alin. (1) lit. c), art. 36 alin. (1) lit. a) și alin. (3) și art. 72 alin.(3) din Codul electoral, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:
 
1. Punctul 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 657/2022 „Cu privire la constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni  nr. 11/11, raionul Cimișlia”, se modifică, după cum urmează:
- se exclude din componența Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11 doamna Baidu Stela, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”;
- se include în componența Consiliului electoral al circumscripției electorale comunale Ialpujeni nr. 11/11 doamna Bojoga Nina, din partea Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.
2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și poate fi contestată  în decurs de 3 zile calendaristice de la data adoptării, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).
 
Președinta
Comisiei Electorale Centrale                                                                     Angelica CARAMAN
 
Secretarul
Comisiei Electorale Centrale                                                               Alexandr BERLINSCHII
 
Chișinău, 13 septembrie 2022
Nr. 680