Nr. 1369 - pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1258/2023 cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27

  • 30.09.2023
  • 661
  • 0

H O T Ă R Â R E

pentru modificarea punctului 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 1258/2023 cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului electoral

al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27

 

Prin hotărârea nr. 1258/2023, Comisia Electorală Centrală a stabilit componența numerică a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27 în număr de 11 membri, fiind însă confirmată componența nominală a consiliului electoral respectiv în număr de 10 membri.

În temeiul art. 27, 32, 35 alin. (8) și 245 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Punctul 2 din hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1258/2023 cu privire la confirmarea componenței nominale a Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale Rîșcani nr. 27, cu modificările ulterioare, se completează cu poziția: „Chitic Svetlana – membru, pedagog, din Registrul funcționarilor electorali.”.

2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale și poate fi contestată în decurs de 3 zile, fără respectarea procedurii prealabile, la Curtea de Apel Chișinău (adresa: str. Teilor, nr. 4, mun. Chișinău).

 

Președinta

Comisiei Electorale Centrale                                                                  Angelica CARAMAN

 

Chișinău, 30 septembrie 2023

Nr. 1369