Nr. 2132 - privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 • 24.01.2019
 • 2787
 • 0

H O T Ă R Î R E

privind demersul de înregistrare a candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională din partea Partidului Național Liberal, a simbolului electoral și a persoanei responsabile de finanțe (trezorierul)

 

La 17 ianuarie 2019, doamna Vitalia Pavlicenco, președintele Partidului Național Liberal, în conformitate cu art. 63, 64 din Statutul partidului a depus la Comisia Electorală Centrală un demers prin care solicită înregistrarea listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripția națională din partea Partidului Național Liberal (în continuare – lista de candidați), cu următoarele documente anexate:

 1. Procesul-verbal nr. 2 din 15 ianuarie 2019 al ședinței Biroului Permanent Central al Partidului Național Liberal, în cadrul căreia au fost desemnati și aprobați 40 de candidaţi pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru circumscripția națională la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019;
 2. Procesul-verbal nr. 3 din 16 decembrie 2018 al ședinței Delegației Politice Naționale a Partidului Național Liberal în cadrul căreia Delegația Politică Națională a delegat, în mod expres, prerogativa de aprobare a listei de candidați Biroului Permanent Central al partidului;

3. Lista candidaților la funcția de deputat în Parlament pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, inclusiv versiunea electronică a listei;

4. Datele biografice ale candidaţilor;

5. Copiile de pe actele de identitate ale candidaților;

6. Declaraţiile de avere şi interese personale ale candidaților pentru anii 2017, 2018;

7. Certificatele de integritate eliberate de către Autoritatea Națională de Integritate;

8. Simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot – săgeata de culoare albă într-un pătrat cu fundal negru.

9. Demersul privind confirmarea doamnei Vera Selchin în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier).

 

Ulterior, persoanele incluse în lista de candidați au depus, personal, declarațiile privind consimțămîntul de a candida la funcția de deputat în Parlament, confirmînd acest fapt prin semnătura aplicată în lista de evidență întocmită de Comisia de recepționare și verificare a documentelor din cadrul Comisiei Electorale Centrale.

De menționat că, potrivit art. 60, 62 din Statutul Partidului Național Liberal, listele de candidați pentru alegerile parlamentare se aprobă de Delegația Politică Națională la propunerea Biroului Permanent Central. Însă, pentru o mai bună operativitate în adoptarea unor decizii ce se impun în scopul participării la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, conform Procesului-verbal nr. 3 din 16 decembrie 2018 al ședinței Delegației Politice Naționale a Partidului Național Liberal, în temeiul art. 60 din Statut, această atribuție a fost delegată, în mod expres, Biroului Permanent Central al partidului,. Astfel, persoanele din lista de candidați în circumscripția națională din partea Partidului Național Liberal au fost desemnați, iar lista de candidați aprobată de către Biroul Permanent Central al partidului.

În conformitate cu art. 63 din Statutul Partidului Național Liberal, președintele Partidului Național Liberal este președintele Delegației Politice Naționale și președintele Biroului Permanent Central.

La examinarea materialelor prezentate, s-a constatat următoarele.

Partidul Național Liberal nu a înaintat demers privind confirmarea persoanei cu drept de vot consultativ în cadrul Comisiei Electorale Centrale.

Documentele depuse corespund prevederilor Codului electoral și ale Regulamentului privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, iar lista de candidați a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 la sută pentru ambele sexe.

În conformitate cu prevederile art. 13, art. 15, art.18 alin. (2), art. 26, art. 41 alin. (2) lit. a), art. 46, art. 49, art. 53 alin. (4), art. 84 și art. 85 din Codul electoral nr.1381-XIII din 21 noiembrie 1997 și pct. 43 și 46 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 1731 din 3 iulie 2018, Comisia Electorală Centrală h o t ă r ă ş t e:

 

1. Se înregistrează 40 de candidaţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Național Liberal pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 în circumscripția națională, conform anexei.

2. Se înregistrează simbolul electoral pentru imprimare în buletinul de vot la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 – săgeata de culoare albă într-un pătrat cu fundal negru.

3. Se confirmă în calitate de persoană responsabilă de finanțe (trezorier) doamna Vera Selchin.

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării, se publică pe pagina web oficială a Comisiei Electorale Centrale şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președintele

Comisiei Electorale Centrale                                                                                           Alina RUSSU

 

Secretarul

Comisiei Electorale Centrale                                                                    Veaceslav AGRIGOROAE

 

Chişinău, 24 ianuarie 2019

Nr. 2132

 

 

 

Anexă

la hotărîrea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2132 din 24 ianuarie 2019

 

 

L I S T A*

candidaţilor în circumscripția națională la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

pentru alegerile parlamentare din 24 februarie 2019

din partea Partidului Național Liberal

 

Nr.

d/o

Numele

Prenumele

Sexul**

Anul naşterii

***

Domiciliul/

reședința****

Apartenenţa

politică

Profesia

Funcţia

Locul de muncă

 1.  

Pavlicenco

Vitalia

F

1953

mun. Chişinău

PNL

Filolog

Preşedintele PNL

-

 1.  

Can

Alexandra

F

1952

mun. Chişinău

PNL

Economist

Director

S.A. Artima

 1.  

Iuri-Apostol

Andrei

M

1948

mun. Chişinău

PNL

Matematician

Director

SRL „Cap’s

 1.  

Furdui

Gheorghe

M

1963

or. Durleşti,

mun. Chişinău

-

Jurist

Avocat

C.A. Gh.Furdui

 1.  

Ioniţă

Sergiu

M

1979

or. Hînceşti

PNL

Medic

Administrator

S.C. Ioniser SRL

 1.  

Calmîc

Ion

M

1986

or. Anenii Noi

PNL

Ştiinţe economice

Secretar general

Partidul Naţional Liberal

 1.  

Caraman

Anatolie

M

1958

mun. Chişinău

-

Istoric

Pensionar militar

-

 1.  

Deleu

Iulia

F

1958

mun. Chişinău

PNL

Jurist

Director adjunct

SRL Iunitex

 1.  

Bîrnaz

Nicolae

M

1949

or. Drochia

PNL

Inginer hidrotehnician

Director

SRL Aldicons

 1.  

Blanovschi

Ecaterina

F

1970

mun. Chişinău

PNL

Filolog

Consilier

PNL

 1.  

Lisnic

Vitalie

M

1974

mun. Chişinău

PNL

Dirijor

-

-

 1.  

Nicoara

Dumitru

M

1991

mun. Chişinău

PNL

Jurist

Specialist acomodare şi integrare străini

Biroul Migraţie şi Azil

 1.  

Andrieş

Galina

F

1971

or. Rezina

PNL

-

-

-

 1.  

Mocreac

Alexei

M

1959

s. Crasnaia Gorca,

r. Grigoriopol

PNL

Inginer

-

-

 1.  

Luca

Dumitru

M

1977

s.Tocmagiu,

r. Grigoriopol

PNL

Finanţe şi credit

Controlor sistem

Î.S. Fabrica de sticlă

 1.  

Druţa

Filipp

M

1975

mun. Chişinău

PNL

Jurist

Avocat

CA ,,Filipp Druţa”

 1.  

Andrieş

Ecaterina

F

1948

or. Ialoveni

PNL

Pedagog

Pensionară

-

 1.  

Olevschi

Alexandru

M

1982

mun. Chişinău

PNL

Inginer

Designer principal de proiect

Î.C.S. ,,International Services Data Processing”

 1.  

Bolgaru

Sergiu

M

1972

mun. Chişinău

PNL

Fermier

Consultant

Consilier al deputatului în Parlamentul României, Corneliu Bichineţ

 1.  

Druţa

Svetlana

F

1955

or. Căuşeni

PNL

-

Pensionar

-

 1.  

Constantinov

Ana

F

1954

mun. Chişinău

-

Jurist

Avocat

BAA s. Rîşcani, mun. Chişinău

 1.  

Arteni

Vasile

M

1953

or. Nisporeni

PNL

Agronom

Fermier

G.Ţ. „V. Arteni”

 1.  

Bogatu

Vasile

M

1956

or. Drochia

PNL

Pedagog

Profesor

L.T. „M.Eminescu”

 1.  

Pascal

Felonia

F

1938

s. Stăuceni,

mun. Chişinău

PNL

Profesoară

Pedagog

I.P. Școala primară grădiniţă „I.Fulga”

 1.  

Găină

Boris

M

1951

or. Orhei

PNL

Inginer

Pensionar

-

 1.  

Gojan

Pancratie

M

1972

mun. Chişinău

PNL

Designer

Director

SRL ,,Macovei Aur”

 1.  

Creţu

Valentina

F

1959

mun. Chişinău

PNL

Profesor

Logoped

L.T. ,,Miguel de Cervantes”

 1.  

Roşcovan

Vitali

M

1982

or. Cahul

PNL

Contabil

Contabil şef

Gimnaziul „Nicolae Iorga”

 1.  

Draguţan

Pavel

M

1955

s. Recea,

r. Străşeni

PNL

Inginer

Consilier local

Consiliul local Recea

 1.  

Gîlca

Maria

F

1957

mun. Chişinău

PNL

Inginer

Pensionară

-

 1.  

Şoimu

Valeriu

M

1951

mun. Chişinău

PNL

Inginer

Inginer

Furnizorul ABA Chişinău

 1.  

Iliescu

Mihail

M

1949

or. Ialoveni

PNL

Constructor

Pensionar

-

 1.  

Morteanu

Cristina

F

1985

mun. Chişinău

PNL

Profesor

Pedagog

Linguata

 1.  

Mocanu

AndreI

M

1987

or. Sîngera,

mun. Chişinău

-

Jurist

Liber profesionist

-

 1.  

Lozan

Ludmila

F

1950

mun. Chişinău

-

Pedagog

Pensionară

-

 1.  

Gîlca

Ivan

M

1958

mun. Chişinău

PNL

Lacatus

Liber profesionist

-

 1.  

Manţoc

Elena

F

1990

or. Ialoveni

-

Studentă

Office manager

SKZ House

 1.  

Bondari

Valentina

F

1948

mun. Chişinău

PNL

Pedagog

Vînzător

Î.I. Sandală Banari

 1.  

Goncear

Clavdia

F

1957

s. Hulboaca,

mun. Chişinău

PNL

Merceolog

Pensionară

-

 1.  

Varzar

Mihail

M

1953

s. Măgdăceşti

r. Criuleni

-

Conducător auto

Pensionar

-

 

Lista a fost întocmită cu respectarea cotei minime de reprezentare de 40 % pentru ambele sexe: 40% sau 16 femei şi 60% sau 24 bărbaţi

____________

*lista de candidaţi pentru circumscripţia naţională, care nu va fi mai mică de 30 şi nu va depăşi numărul de 55 de persoane

**Se va indica cu majuscule corespunzător literele F (feminin) sau M (masculin)

*** Persoanele care împlinesc vîrsta de 18 ani în anul în care candidează, indică ziua, luna şi anul naşterii

  ****Se indică doar localitatea (municipiul/ raionul, oraşul/ comuna/ satul).  Candidaţii, care au înregistrare la domiciliu şi la reşedinţă, înscriu adresa de la reşedinţa valabilă