www.verifica.cec.md este pagina care ajută alegătorii să verifice corectitudinea întocmirii listelor electorale și a informațiilor despre secția de votare la care sunt așteptați pe 5 noiembrie 2023

  • 23.10.2023
  • 1624
  • 0

Comisia Electorală Centrală amintește alegătorilor despre posibilitatea verificării online a corectitudinii întocmirii listelor electorale și a informațiilor despre secția de votare la care va vota pe 5 noiembrie 2023.

Verificarea datelor din lista electorală poate fi efectuată accesând pagina www.verifica.cec.md, urmând pașii corespunzători. Pentru a verifica on-line la ce secție de votare sunt arondați, pe aceeași pagină www.verifica.cec.md, la rubrica „Află unde să votezi”, se va selecta adresa de domiciliu și, în acest fel, vor afla informația despre secția de votare asociată adresei.

Totodată, potrivit legislației electorale, alegătorul se poate adresa la biroul electoral al secției de votare, ce corespunde domiciliului sau reședinței sale, pentru a solicita, în baza documentelor doveditoare, includerea sau excluderea din listă, corectarea erorilor comise la înscrierea datelor despre sine ori despre alți alegători. 

Modificări în listele electorale pot fi solicitate cu cel puțin 7 zile înainte de ziua alegerilor. Biroul electoral comunică imediat registratorilor din cadrul autorităților administrației publice locale modificările solicitate cu anexarea actelor doveditoare. Registratorul verifică datele și efectuează, după caz, mențiunile corespunzătoare în Registrul de stat al alegătorilor.

Amintim că alegătorul poate fi înscris numai într-o singură listă electorală şi la o singură secţie de votare în baza actelor ce atestă domicilierea sa în perimetrul secţiei de votare respective. Persoana care are domiciliu și reședință valabilă (termenul înregistrării nu poate fi mai mic de 3 luni până la data primului tur de scrutin), se înscrie în lista electorală ce corespunde secţiei de votare în a cărei rază teritorială aceasta își are reședința.