Cahul

  • 20.09.2016
  • 8472

 Lista secțiilor de votare Cahul

Denumirea secţiei de votare

Nr.

secţiei

de

votare

Hotarele secţiei de votare

 

Adresa sediului secţiei de votare,

date de contact

Cahul

1

bd.Victoriei nr.1a-1g şi nr.2-2v;  str. 31 August nr.1-11 şi nr.2-4g; str. 9 Mai în întregime; str. A.Puşkin nr.1-7;  str.Alexandru Tecuci în întregime; str. A.Mateevici nr.1-25, 25a şi  nr.2-6v; str. A.Șciusev nr.1-7b și nr.2-18; str. B.P.Hasdeu nr.1-5v şi nr.2-8j; str. Călăraşilor în întregime; str. C.Negruzzi nr.1-5 şi nr.2-4; str. Doctor Petrea Cazacu în întregime; str. Florilor în întregime; str. Gura Frumoasei în întregime; str. Ioan Vodă cel Cumplit în întregime;  str. Ion Creangă în întregime; str. Ion Luca Caragiale nr.1-13 şi nr.2-4a; str. Lăutarilor în întregime; str. Lev Tolstoi în întregime; str. Mărăşeşti în întregime; str. M.Eminescu nr.2-42; str. Mirceşti în întregime; str. Muşeţel în întregime; str. Nufărul Alb în întregime;  str. Pescarilor  în întregime; str. Simion Murafa în întregime; str. Şoseaua Prieteniei în întregime; str. Ştefan cel Mare nr.1-11 şi nr.2-18; str. Stejarilor în întregime; str. Tineretului nr.1-13v şi nr.2a; Pichetul de Grăniceri

Liceul teoretic „P.Rumeanţev",
str.31 August, 7
tel.: 029920739

Cahul

2

  1. Victoriei nr. 15 şi nr.4a-18;  pr. Republicii nr.17a-31a şi nr.22-32a; str. 31 August nr.25a-27e, nr.12i-18; str. A.Puşkin nr.9-65 şi nr.2-112;  str. A.Mateevici nr.35i-37, nr.16a-32a; A.Șciusev nr.9a-15g şi nr.20-58; str. B.P.Hasdeu nr.7-17 şi nr.10a-18g; str.F.Seliviorstov Horelor nr.11-23 şi nr.18a-20, 20/1; str. I.L.Caragiale nr. 18a-18g; str. I.Neculce nr.21-25;  str. Libertăţii nr.51-59 şi nr.30-34;  str. Matei Basarab nr.27 și nr.26a, 26-28; str. M.Eminescu nr.43g-51; str. M.Frunze nr.55-67 şi nr.58-64; str. Mircea cel Bătrîn nr.31-35 şi nr.26-30; str.Ovidiu în întregime; str. Salcîmilor în întregime; str.Ştefan cel Mare nr.29a-31; nr.36-54/1; str. Tineretului nr.25-25e; str.V.Stroescu nr.33a-49.

Palatul de cultură,
bd.Victoriei, 18
tel: 029920604

Cahul

3

  1. Victoriei nr.3-11;  str.31 August nr.13a-23i și nr.4d-12g; str. A.Mateevici nr.27-35j şi nr.8a-14e; str.F.Seliviorstov Horelor nr.16-16g; str. I.L.Caragiale nr.14-16; str. Libertăţii nr. 28 și nr.49a-49g; str. M.Eminescu nr.39-43; str. M.Frunze nr.45-53v şi nr.52a-56; str. Mircea cel Bătrîn nr.27-29v; str. Ştefan cel Mare nr.25-29 şi nr.20-34; str. Tineretului nr.10; nr.23; 23a; 23b; str. V.Stroescu nr. 38-52.

Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu", Piaţa Independenței,1,
tel.: 029932530

Cahul

4

  1. Republicii  nr.1-15/7 şi nr.2-18; str. A.Donici nr.1-31 şi nr.2-30; str. Bălţilor  în întregime; C.Negruzzi nr.7-51, 2a-2b şi nr.14-24; str. F.Seliviorstov Horelor nr. 1-9d şi nr.12a-14; str. I.L.Caragiale nr.25-35 şi nr.6a-12; str. M.Eminescu nr.1-37; str-la M.Eminescu  în întregime; str. M.Frunze nr.32-50; str.  Mioriţei în întregime; str. Mircea cel Bătrîn nr.1-25 şi nr.2-24; str. Mitropolit Dosoftei nr.1a, 2-4; str.Ştefan cel Mare nr.13-23; str. Strada Veche nr.1-31 și nr.2-40; str. Tineretului nr.15a-17g şi nr.4, 6a, 6b/1, 6b/2, 8, 10/1; str. Tîrgul Vechi nr.1, 1a-11 şi nr.2-6; str. Valea Prutului în întregime; str. Vasile Alecsandri nr.45-83 şi nr.2-112; str.  Zamfir Arbore în întregime.

Liceul teoretic „D.Cantemir",
str. I.L.Caragiale, 33,
tel.: 029932283

Cahul

5

str.A.Donici nr.33-95 şi nr.32 a, 32-58; str.C.Negruzzi nr.53-113 şi nr.26-60; str.I.L.Caragiale nr.37-77 şi nr.20a-32; str.Ion Neculce nr.1-19 şi nr.2-18; str.Libertăţii nr.1-47 şi nr.2-26; str.Matei Basarab nr.1-19 şi nr.2-24; str.M.Frunze nr.1-43 şi nr.2-30; str.Mitropolit Dosoftei nr. 3-7, nr.6; str.Naumov în întregime; str.Nicolae Bălcescu nr.2-30; str.Ştefan cel Mare nr.33-41; str.Strada Veche nr.33, 33a-55 şi nr.42-68; str.Tineretului nr.27-47 şi nr.18-26; str.Tîrgul Vechi nr.13-69 şi nr.8-56;  str.Vasile Alecsandri nr.1-43; str.V.Stroescu nr.1-31 şi nr.2-36; str.V.Docuceaev în întregime. Nicolae Bălcescu nr. 1, 1a-17a;

Centrul de creaţie al copiilor „Mioriţa",
str.I.Neculce, 6,
tel.: 029920589

Cahul

6

str.Alexandru Ioan Cuza în întregime; str.A.Mateevici  nr.39-99 şi nr.34-104 şi 104/1; str.Ciprian Porumbescu în întregime; str.C.Negruzzi nr.115-141 şi nr.62- pînă la sfîrşitul străzii; str.Fîntânilor în întregime;  str.I.L.Caragiale nr.79-93 şi nr.34-48; str.Izvoarelor  nr.10 – pînă la sfîrşitul străzii şi de la nr.21- sfărşitul străzii; str.Dumitru Milev  nr.2-66; str. Boris Glavan în întrgime; str. Strada Veche nr.57-117 și nr.68a – 126; str. Chiliei nr.7 - pînă la sfîrşitul străzii; str. Dumbrava Roșie nr.11- sfîrşitul străzii și nr.14-sfîrşitul străzii; str. Mihail Crasnov nr. 13- sfîrşitul străzii și nr.8 pînă la sfîrşitul străzii; str.M.Koţiubinschi nr.13-pînă la sfîrşitul străzii și nr.16- pînă la sfîrşitul străzii; str.C.Stamati nr.19- sfîrşitul străzii şi de la 20 – sfîrşitul străzii; str. Ion Soltîs nr.18-24; str.Orheiului în întregime; str.Ştefan cel Mare nr.43-109 și nr.56-112; str.Tineretului nr.28-36 şi nr.49-57; str.Tîrgul Vechi nr.71-111 şi 58, 58a-58b

Liceul teoretic „M.Eminescu",
str.C.Negruzzi, 117,
tel.: 029944820

Cahul

7

str.A.Mateevici nr. 101 pînă la sfîrşitul străzii; şi nr.106- pînă la sfîrşitul străzii; str.I.Spirin  nr.94- pînă la sfîrşitul străzii; str.Plugarilor în întregime; str.Ştefan cel Mare nr.111- pînă la sfîrşitul străzii  şi 114 - pînă la sfîrşitul străzii; str.Strada Veche nr.121- pînă la sfîrşitul străzii, nr.128 pînă la sfîrşitul străzii ; str.Viilor în întregime;

Şcoala profesională nr.2, str.Ştefan cel Mare, 127,
tel.: 029934903

Cahul

8

str.A.Lipcan în  întregime; str.Chiliei  nr.1-5 și nr.2-2a; str.C.Stamati
nr. 1-17 și nr.2-18; str. Dorobanților în  întregime; str.Dumbrava Roşie  nr.1-9 și nr.2-10; str.Dumitru Milev nr.1-59; str.Gh.Asachi în întregime; str.Hristo Botev în întregime; str.Ion Soltîs nr.2-16; str.I.Spirin nr.1- pînă la sfîrşitul străzii, 92 şi nr.2-86; str.Izvoarelor nr.1-19 şi nr.2-8; str.M.Crasnov nr.1-11 şi nr.2-6; str.M.Kogălniceanu în  întregime;
str.M.Koţiubinschi nr.1-11 şi nr.2-14;
str.Profesor Dimitriu în  întregime;
str.Profesor Ostaşcu în  întregime;
str.Vişinilor în  întregime.

  1. „Agromontaj”,
    str.I.Spirin, 88,
    tel.: 0299 35286

Cahul

9

str.G.Coşbuc în întregime; str.Independenţei în întregime; str.Livezilor  în întregime; str.Nicolae Milescu-Spătaru în întregime; str.P.Movilă în întregime; str.Şoseaua Şcheia în întregime.

SA „Prut",
str.G.Coşbuc, nr.1,
tel.: 029992336

Cahul

10

str.M.Viteazul nr.1-55 şi nr.2-4; str.Sanatoriului în întregime; Prospectul Republicii nr.33

Sectorul de exploatare a drumurilor,
str.M.Viteazul, 25
tel.: 029943494

Cahul

11

pr.Republicii nr.30-44; str.Alecu Russo în întregime; str.Barbu Lăutaru în întregime; str.Dacilor în întregime; str.Doinelor nr.1-23; str.Eroilor în întregime; str.Ilia Repin nr.1-3 şi nr.2; str.Maria Cibotari nr.1 şi nr.2-4; str-la M.Viteazul nr.1a, nr.1b, nr.2b; str.Mihail Şolohov în întregime; str.Păcii nr.1 şi nr.2-8; str.Piotr Rumeanţev  în întregime; str.Şoseaua Griviţei nr.1-17 şi nr.2-12; str.Teodor Nencev nr.1-81 și nr.28-70; str.Trandafirilor nr.1-5 şi nr.2-16a; str.Unirii în întregime; str.Valea Rece în întregime; str.Vlad Ţepeş în întregime.

Liceul teoretic „S.Rahmaninov", str.Păcii, 6,
 tel.: 029940319
 

Cahul

12

str.Amintirilor în întregime; str.Doinelor nr.2-54;  str.Dragoş Vodă în întregime; str.Dunării nr.1-31 şi nr.2-62; str.Fraţii Jderi în întregime; str.Garoafelor în întregime; str.Ilia Repin nr.5-11 și nr.4-8; str.Maria Cibotari nr.3-7 şi nr.6-8; str.Mărţişorului în întregime; str.Păcii nr.3 şi nr.10-28; str.Şoseaua Griviţei nr.17-29 şi nr.14-32; str.Teodor Nencev nr.2-26; str.Trandafirilor  nr.7-21 și nr.18-28; str.Vasile Lupu în întregime. Brigada Infanterie Motorizată „Dacia”

Colegiul “Iulia Haşdeu”
str.Dunării, 34,
tel.: 029941530 41530

Cahul

13

Aeroport în întregime; str.A.Plămădeală în întregime; str.A.Lupan  în întregime; str.Bujor în întregime; str.Cetatea  Albă în întregime; str.Constituţiei în întregime; str.D.Cantemir în întregime; str-la Grigore Ureche în întregime; str.Haiducilor în întregime; str. Mănăstirea Căpriana în întregime;  str.Mestecenilor în întregime;  str.M.Sadoveanu în întregime; str.Miron Costin în întregime; str.Nicolae Gribov în întregime; str.Nucilor în întregime; str.Sfatul Ţării în întregime; str.Toma Ciorbă în întregime.

Staţiunea balneară „Nufărul Alb",
str.Nucilor,1
tel.: 029928773             029928773

Cahul

14

Satul Cotihana

Gimnaziul „M.Kogălniceanu”
tel.: 029953613

Alexanderfeld

15

Satul Alexanderfeld

Casa de cultură,
tel.: 029930210;

Alexandru  Ioan Cuza

16

Str.Mioriţa familia Chîrchelan Nicolae. – str.31 August – partea dreaptă

Grădiniţa de copii nr.1 din s.A.I.Cuza,
tel.: 029953348

Alexandru  Ioan Cuza

17

str.31 August partea stîngă – str.Ioan Vodă cel Cumplit

Casa de cultură,
tel.: 029953395

Andruşul de Jos

18

Satul Andruşul de Jos

Casa de cultură,
tel.: 029952389

Andruşul de Sus

19

Satul Andruşul de Sus

Primăria,
tel.: 029958810,
029958987

Badicul Moldovenesc

20

Satul Badicul Moldovenesc

Primăria s.Badicul Moldovenesc,
tel.: 029970222

Baurci- Moldoveni

21

Satul Baurci-Moldoveni

Gimnaziul „Ion Neculce",
tel.: 029956139

029956289

029956242

Borceag

22

Satul Borceag

Primăria,
tel.: 029433230

Brânza

23

Satul Brânza

Liceul teoretic „Academician Ion Bostan”,
tel.: 029936347

Bucuria

24

Satul Bucuria

Casa de cultură, s.Bucuria
tel.: 029955329

Burlacu

25

Satul Burlacu

Casa de cultură din s.Burlacu,
tel.: 029979234

Spicoasa

26

Satul Spicoasa

Clubul, s.Spicoasa
tel.: 029993076

Burlăceni

27

Satul Burlăceni

Primăria satului,
tel.: 029964267

Greceni

28

Satul Greceni

Sediul calea ferată, staţia Greceni,
tel.: 029992735

Chioselia Mare

29

Satul Chioselia Mare

Sediul Magazinului, tel.: 029866516

Frumuşica

30

Satul Frumuşica

Gimnaziul-grădiniţă „G.Vieru” din s.Furumuşica ,
tel.: 029874228

Câşliţa-Prut

31

Satul Câşliţa-Prut

Casa de Cultură,
tel.: 029939305

Colibaşi

32

Partea de nord a satului inclusiv: str.Libertăţii de la nr.2 – 147 cet.Eremia Petru până la terminarea străzii în partea de nord a satului;

str.Al.Mateevici de la nr.196 cet.Florea Ecaterina până la terminarea străzii în partea de nord a satului;

str.Ştefan cel Mare de la nr.134 Florea Dumitru până la terminarea străzii în partea de nord a satului;

str.Prietenia; str.Tineretului; str.Traian; str.Viilor; str.Nucilor; str.D.Cantemir; str.Liniştită; str.Gh.Asachi; str.Alexandru cel Bun; str.Zaichin; str.Alba Iulia; str.Trandafirilor; str.Bănulescu-Bodoni; str.Ion Creangă; str.Florilor; str.Frunze; str.Bisericii.

s.Colibaşi

Casa de cultură,
tel.: 029962291

Colibaşi

33

Partea de sud a satului inclusiv:

 str.Libertăţii de la nr.1 cet.Caramerli Savelie până la nr.163 cet.Cojan Ion,

str.Alexei Mateevici de la nr.1 cet.Tricolici Nicolae până la nr.75 cet.Nichita Petru,

str.Ştefan cel Mare de la nr.1 cet.Uzun Petru până la nr.132 cet.Maranda Gheorghe,

str.Grădinarilor, str.Caişilor, str.Fraţii Timofei, str.Recea, str.C.Negruzzi, str.1 Mai, str.V.Alecsandri,  str.Prutului, str.Crasnov, str.Grănicerilor, str.Horelor, str.Benzinăriei.

Liceul teoretic „V.Alecsandri", din s.Colibaşi
tel.: 029962879

Crihana Veche

34

str. Bucuriei; str. Victoriei; str.  Haiducilor; str. Renaşterii; str. Meşterul Manole; str. Păcii; str. Decebal; str. Vîlcelele; str. Valea Florii; str. Izvoarelor; str. Gîrlei; str. Veche; str. Dunării; str. Maria Cebotaru; str.Vişinilor; str.Mioriţa; str.Matei Basarab; str. George Enescu; str. Teodor Tiron; str. Teilor; str. Viilor; str. Maria Drăgan; str. Dragomirna; str. Horelor; str. Salcîmilor; str. Primăvara; str. 31 August; str. Bisericii; str. Aluniş; str. Ciprian Porumbescu; str. Ciocîrliei; str. Putnei; str. Cişmelei; str. Ioan Vodă cel Cumplit; str.  Valea Rece; str. Stejarilor; str. Fîntînilor; Strada Centrală a satului „Mihai Eminescu” cet. Tudorachi Ana– cet. Cudlenco Adrian, cu populaţia din acest sector, cît şi  populaţia din sectorul Colegiului Industrial Pedagogic înscrisă pe adresele:
Case individuale de locuit la sol:
str. Garoafelor – nr. 1-15;
str. Sportivilor - nr.2; 4; 6; 8; 10; 12;
str. Livezilor – nr.1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17; 19;
str. Florilor – nr.1-12;
str. Nouă – nr.2; 4; 6; 8; 10; 12;
str. Prieteniei – nr. 1-13;
str. Dunării – nr. 8; 10; 12; 14;16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30;
str. Griviţei – nr.27; nr.29.
Blocuri cu apartamente de locuit:
str. Garoafelor – bloc nr. 16; bloc nr. 18; bloc nr. 19; bloc nr. 20; bloc nr. 21; bloc nr. 23; bloc nr. 26;
str. Păcii - bloc nr. 26; bloc nr. 28.

Casa de cultură,
tel.: 029972081

Crihana Veche

35

str. Manolescu, str. Constantin Negruzzi; str.  Unirii; str. Ion Creangă; str. Vasile Alecsandri; str. Moldoviţa; str.  Maria Tănase; str. Tineretului; str. Doinelor; str. Ştefan cel Mare; str. Republicii; str.  Dmitrie Cantemir; str.  Pescarilor; str. Lunca Prutului; str. Vîlcova; str. Nuferilor; str. Pădurii; Strada Centrală a satului „Mihai Eminescu” începînd cu cet.Olteanu Maria - finalizînd cu cet. Lungu Elena, inclusiv.

Liceul teoretic „Mihai Eminecu”,
tel.: 029972216

Cucoara

36

Satul Cucoara

Primăria com.Cucoara
tel.: 029951312

Chircani

37

Satul Chircani

Clubul din s.Chircani
tel.: 029951709

Doina

38

Satul Doina și satul Iasnaia Poleana

Gimnaziul  „I.L.Caragiale",  str.Drujba,
tel.: 027375231

Rumeanţev

39

Satul Rumeanţev

Școala-grădiniţă,
tel.: 027372284

Găvănoasa

40

Satul Găvănoasa şi satul Nicolaevca

Casa de cultură,
s. Găvănoasa
tel.: 029957425

Vladimirovca

41

Satul Vladimirovca

Grădinița de copii din s.Vladimirovca
tel.: 029994449

Giurgiuleşti

42

Satul Giurgiuleşti

Casa de Cultură a s.Giurgiulesti
tel.: 029968234

Huluboaia

43

Satul Huluboaia

Gimnaziul „I.Gaşec",
tel.: 029976133

Iujnoe

44

Satul Iujnoe

Căminul cultural,
tel.: 029950636

Larga Nouă

45

Satul Larga Nouă și satul Larga Veche

Primăria,
tel.: 029970718;       029970808

Lebedenco

46

Satul Lebedenco Str. Okteabriskaia 3-185; 2-216; str. Komsomolskaia 1-103; 2-28; str. Molodiojnaia 2-16; str. Parcovaia 1-47; 2-14; str. Svobodî 1-103; 2-14
Satul Hutulu Str. M.Frunze 1-29; 2-32; str. Kanalinaia 1-21; 2-54;
str. D. Cantemir  1-35; 2-24; str. 28 iunie  1-25; 4-32; str. Lesnaia 1-45; 2-42

Gimnaziul „M.Lomonosov",
s. Hutulu
tel.: 029973521

Ursoaia

47

Satul Ursoaia str. Sadovaia 1-155; 2-232; str. Dzerjinski 1-39; 2-50; str. Matrosov 1-33; 2-36; str. Hmelnițchi 1-37; 2-4; str. Komsomolskaia 1-43; 2-34; str. Molodiojnaia 1-11; 2-40

Gimnaziul „A. Russo”, s. Ursoaia
tel.: 029950261

Lopăţica

48

Satul Lopăţica

Casa de cultură,
tel.: 029954327

Luceşti

49

Satul Luceşti

Casa de cultură,
tel.: 029959055

Manta

50

Satul Manta

Primăria com.Manta,
tel.: 029977452

Paşcani

51

Satul Paşcani

Gimnaziul „N.Stănescu” s.Paşcani,
tel.: 029957798

Moscovei

52

De la casa cet. Golodnîi Gheorghe până la casa cet. Luchian Valentina, inclusiv

SRL „Răzmost", com.Moscovei
tel.: 029975242

Moscovei

53

De la casa cet. Constantin Eudochia până la casa cet. Eriomenco Serghei

Gimnaziul "Mircea cel Bătrân", com.Moscovei,
tel.: 029975277

Pelinei

54

Satul Pelinei și satul Sătuc

Casa de cultură,
tel.: 029974245

Roşu

55

Satul Roşu şi 150 apatamente CMM-10

Gimnaziul „A.I.Cuza", str.Bisericii, sala festivă tel.: 029971290

Slobozia Mare

56

str.Nuferilor, str. Ion Creangă, Uliţa Mare - până la cet.Sas Ion partea de nord a satului, str.Cireşilor, str.Nicolae Trifan, str.Cosmonauţilor, str.Tineretului, str.31 August - pînă la cet.Hariton Nadejda partea de nord a satului, str.Unirii, str.Ştefan cel Mare - până la cet.Dragan Valeriu partea de nord a satului, str.Plugarilor, str.Vasile Pocoi, str.Independenţei - până la cet.Saghin Valeriu partea de nord a satului, str.Livezilor, str.M.Eminescu, str.M.Viteazul.

Gimnaziul „Alecu Mare",
tel.: 029961450

Slobozia Mare

57

Uliţa Mare - începând de la cet.Şandra Ecaterina partea de sud a statului, str. Fraţii Brescan, str.Barbu Lăutaru, str.Sărăieni, str.Vierilor, str.Sportivilor,  str.Plopilor, str.Grădinilor, str.Frunze, str.Fântânilor, str.Prieteniei, str.Staicu, str.Sfatul Ţării, str. Mioriţa, str. Luceafărul, str.Izvoarelor, str.Ştefan cel Mare - începând cu cet. Caragherghi Mihail partea de sud a satului, str.Ciocârliei, str.Mircea cel Bătrân,  str.Florilor, str.31 August - începând cu cet. Nedelciu Petru partea de sud a satului, str. Independenţei - începând cu cet.Covalgiu Elena partea de sud a satului, str.Tatarca Nouă, str.Trandafirilor.

Liceul teoretic „M.Eminescu",
tel.: 029961343

Taraclia de Salcie

58

Satul Taraclia de Salcie

Casa de cultură,
tel.: 029978360

Tartaul de Salcie

59

Satul Tartaul de Salcie și satul Tudorești

Casa de cultură din satul Tartaul de Salcie,
tel.: 029993036

029978628

Tătăreşti

60

Satul Tătăreşti

Primăria s.Tătărăşti,
tel.: 029976716

Vadul lui Isac

61

Satul Vadul lui Isac

Gimnaziul „M. Sadoveanu”,
tel.: 029938217

029938238

Văleni

62

Satul Văleni

Gi1mnaziul „Ştefan cel Mare" din s.Văleni,
tel.: 029963222

Zârneşti

63

Satul Zârneşti și satul Tretești

Casa de cultură din s.Zîrneşti,
tel.: 029959735

Paicu

64

Satul Paicu

Clubul din s.Paicu,
tel.: 029993384