Comisia Electorală Centrală a consultat cu părțile interesate alte două Regulamente

  • 10.05.2023
  • 1250
  • 0

Reprezentanți ai companiilor sociologice, societății civile, partidelor politice, difuzori de servicii media, parteneri de dezvoltare și ai Consiliului Audiovizualului au participat, astăzi, la discuțiile organizate de CEC, pe marginea a două Regulamente: privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media din Republica Moldova și privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-poll-urilor în perioada electorală.

Evenimentul se încadrează în șirul de activități care urmăresc informarea publică privind prevederile noului Cod electoral, precum și consultarea părților interesate în procesul de ajustare și/sau elaborare a cadrului normativ intern al CEC.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a prezentat principalele aspecte din Regulamente, care s-au referit condițiile și modul de reflectare a alegerilor de către instituțiile media și de organizare a sondajelor de opinie, procedura de confirmare a jurnaliștilor și înregistrarea operatorilor de interviu de tip exit-poll, drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii media, precum și a entităților care comandă, finanțează și/sau efectuează sondaje sociologice în perioada electorală. De asemenea, în cadrul discuțiilor, domnul Postica a specificat că necesitatea adoptării regulamentelor sus-menționate reiese din lipsa la moment a unor reguli clare privind modalitatea de autorizare, efectuare și difuzare a rezultatelor sondajelor de opinie privind preferințele politice ale cetățenilor, asigurarea unui grad mai înalt de transparență în procesul electoral și reflectarea echitabilă, echilibrată și imparțială a campaniei electorale.

În cadrul dezbaterilor, participanții au apreciat eforturile Comisiei de a permanentiza Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media din Republica Moldova, care va fi aplicabil pentru toate tipurile de scrutine. Totodată, aceștia au venit cu o serie de propuneri de concept sau tehnice în vederea îmbunătățirii proiectelor de regulament și au menționat mai multe puncte ce urmează să fie revizuite, inclusiv pe partea de termeni sau noțiuni, clarificarea acestora pentru a nu lăsa loc de interpretări sau pentru a nu crea careva impedimente în activitatea subiecților vizați.

Menționăm că termenul limită pentru prezentarea propunerilor și comentariilor pentru Regulamentul privind reflectarea alegerilor în mass-media din Republica Moldova este data de 17 mai 2023, iar cel pentru Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-poll-urilor este de 19 mai 2023.

Propunerile și comentariile recepționate vor fi discutate și analizate de către CEC, iar sinteza acestora, împreună cu poziția instituției pe acestea vor fi publicate pe pagina oficială a Comisiei.

Consultarea publică a fost organizată în parteneriat cu Asociația Promo–LEX, în cadrul Programului „Democrație, Transparență și Responsabilitate”, susținut financiar de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), iar proiectul de regulament privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media din Republica Moldova a fost elaborat cu suportul experților Oficiului Consiliului Europei la Chișinău.