Comisia Electorală Centrală a prezentat propunerile la Codul electoral și legislația conexă

  • 25.05.2022
  • 473
  • 0

Comisia Electorală Centrală (CEC) a prezentat astăzi, 25 mai, în cadrul unui eveniment, propunerile pentru o nouă redacție a Codului electoral. Activitatea ține de obiectivul strategic al instituției privind revizuirea și îmbunătățirea legislației electorale și a celei conexe. Evenimentul a reunit reprezentanți ai administrației publice centrale, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, magistrați, experți în materie electorală, reprezentanți ai partidelor politice și ai diasporei, parteneri de dezvoltare, organizații ale societății civile și mass-media.

Propunerile prezentate astăzi sunt un produs comun al eforturilor unui grup de lucru constituit din membri și funcționari ai CEC, experți naționali și internaționali în materie electorală, e și rezultatul unor consultări minuțioase ale analizei riscurilor și oportunităților. La elaborarea documentului, de asemenea, s-a ținut cont de concluziile din cadrul evenimentelor de analiză post-electorală, adresele Curții Constituționale, avizele consultative ale partenerilor internaționali, precum și concluziile și recomandările misiunilor de observare a alegerilor.

Subiectele principiale la care urmează să răspundă reforma electorală și care au fost prezentate de către membrii CEC în cadrul evenimentului, țin de constituirea și activitatea organelor electorale, cu accent pe permanentizarea organelor electorale, clarificarea mandatului și componenței membrilor CEC, procesul de desemnare și înregistrare a candidaților, gestionarea listelor electorale, transparentizarea finanțării campaniei electorale și fortificarea atribuției de control a CEC pe segmentul de finanțare politică. Alte aspecte relevante vizează digitalizarea procesului electoral și optimizarea mecanismelor de soluționare a litigiilor electorale, inițierea și desfășurarea referendumurilor.

Angelica Caraman, Președinta CEC, a menționat că “fiecare scrutin reprezintă o experiență și de fiecare dată observăm anumite carențe, dar și îmbunătățiri care pot fi aduse acestui proces. Optimizările sunt necesare atât pentru subiecții chemați să aplice regulile stabilite, cât și pentru beneficiarii finali - alegătorii, care, în rezultat vor obține mai multă încredere în procesele electorale și vor fi mai motivați să participe la alegeri.  În procesul de examinare și consultare cu experții am ținut cont de interesele tuturor actorilor electorali, pentru a ne asigura că: orice candidat, orice partid are, cu siguranță, aceleași drepturi și obligații, aceleași șanse de a candida și de a fi în condiții echitabile, orice cetățean al Republicii Moldova, oriunde s-ar afla, să-și poată exercita dreptul său constituțional de a alege candidatul sau partidul pe care îl dorește. Dar, important e că, prin alegeri transparente, corecte și democratice, cetățenii Republicii Moldova vor putea participa activ la luarea deciziilor la nivel local, dar și la nivel central”, a adăugat Președinta CEC.

Prezent la eveniment, Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a felicitat CEC pentru eforturile pe care le depune în scopul modernizării legislației electorale și și-a exprimat convingerea că această muncă va contribui la transparentizarea alegerilor în Republica Moldova, astfel încât alegătorul să fie încrezut în puterea și valoarea votului său, iar actorii politici să lupte în condiții egale.

În intervenția sa, Domnica Manole, Președinta Curții Constituționale, a reiterat importanța ca procesul de elaborare a modificărilor la legislația electorală să se sprijine pe standardele internaționale în domeniu și să fie coroborate cu prevederile constituționale.

Prin alegeri, poporul, care este deținătorul suveranității naționale, deleagă dreptul de administrare a treburilor publice reprezentanților săi. De aceea, noul Cod electoral urmează să răspundă la mai multe întrebări. În primul rând, proiectul trebuie să corespundă standardelor internaționale și ale Comisiei de la Veneția. De asemenea, acesta trebuie să rezolve lacunele și problemele identificate de-a lungul timpului de către organul electoral, Curtea Constituțională, actorii care au fost implicați în procesul electoral, inclusiv societatea civilă: votul în diasporă, coruperea alegătorilor, finanțarea campaniilor etc.”, a ținut să remarce Sergiu Litvinenco, ministrul Justiției.

Sinteza celor peste 400 de comentarii și recomandări înaintate de subiecții interesați poate fi consultată pe pagina web oficială a Comisiei sau accesând următorul link: https://a.cec.md/ro/procesul-decizional-3379.html . În perioada următoare, documentul cu propunerile sistematizate va fi aprobat de CEC și expediat Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova.

Evenimentul de astăzi a fost organizat de CEC în parteneriat cu Asociația Promo-LEX.