Comisia Electorală Centrală continuă procesul de perfecționare a legislației electorale

  • 11.05.2020
  • 5795
  • 0

Comisia Electorală Centrală continuă procesul de perfecționare a legislației electorale

Comisia Electorală Centrală prezintă publicului rezultatele preliminare ale activității de identificare a deficiențelor și lacunelor existente în legislația electorală și elaborarea propunerilor de modificare a Codului electoral și a cadrului legal conex.

Propunerile s-au bazat și pe recomandările înaintate în cadrul conferinței de analiză post-electorală, desfășurată de CEC în perioada 19-20 decembrie 2019, inclusiv din partea organizațiilor care au observat scrutinele anterioare. Acestea sunt structurate sub forma unui tabel divizat în 4 compartimente: prevederile actuale; esența modificărilor; redacția după modificare și nota de argumentare, după caz.

Documentul a fost realizat de către un expert național, contractat în cadrul proiectului “Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”, implementat de PNUD Moldova, cu suportul financiar al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare și al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.

Subiecții interesați au posibilitatea sa înainteze propuneri la adresa de email a Comisiei: info@cec.md.