Consiliul Europei a venit cu o expertiză a propunerilor pentru elaborarea conceptului votului electronic

  • 31.03.2022
  • 1920
  • 0

Membrii grupului de lucru pentru elaborarea conceptului de digitalizare a procesului electoral s-au întâlnit astăzi într-o ședință pentru a definitiva propunerile pentru reglementarea juridică a modalității de votare prin internet.

Experta Consiliului Europei, Ardita Driza Maurer, a realizat o analiză a propunerilor pentru modificarea și completarea legislației electorale, înaintate de grupul de lucru în cadrul ședințelor precedente și venit cu un șir de comentarii și recomandări. În acest sens, s-a propus delimitarea amendamentelor aduse la Codul electoral de cele care vor viza alte acte legislative. Membrii grupului de lucru au susținut includerea principiilor caracteristice prevenirii votului multiplu, asigurarea integrității și secretul votului, precum și excluderea eventualelor neclarități sau interpretări. La fel, au fost identificate și analizate potențialele riscuri ce ar putea apărea în procesul de implementare și utilizare a votului electronic, cât și modalitatea reflectării acestora în Codul electoral.

Totodată, a fost discutată experiența Estoniei privind reglementarea votului prin internet, fiind prezentate, în special, aspecte ce țin de organizarea procesului de votare,  observarea și asigurarea securității votului.

Reamintim că unul din obiectivele asumate de către Comisia Electorală Centrală, conform Planului Strategic al instituției pentru anii 2020-2023, este dezvoltarea sistemului „Votarea prin internet”.